Grid Pattern

Gideon

Stand 10-29B Studio Circulair

Wij veranderen de bouw

Gideon verandert de bouwsector op positieve wijze, zodat ze bijdraagt aan een duurzame, gezonde, fijne en mooie leefomgeving, nu en in de toekomst.

Wij pakken deze kans om de bouwsector te leiden naar veranderingen waarmee we de klimaatdoelstellingen wel halen. Dit doen we op positieve wijze, met nieuwe en bestaande ideeën, projecten en samenwerkingen en via verschillende grote thema’s. Die daadwerkelijke verandering gaat niet alleen over praten. We willen lef tonen, impactgedreven, eerlijk en open zijn en samen met anderen laten zien dat het wel anders, beter en duurzaam kan.