Grid Pattern

Primevest Capital Partners

Stadsplateau 26B

3521 AZ Utrecht

Meer informatie? Klik hier!

“We help our clients secure their financial future through investments in real assets, while creating a better living environment for future generations”

Twee labels, één visie

Bij Primevest Capital Partners en Holland Immo Group helpen wij onze klanten hun financiële toekomst veilig te stellen door toegang te bieden tot zorgvuldig geselecteerde toekomstbestendige vastgoedbeleggingen in heel Europa. Onze klanten kunnen dit realiseren door direct te participeren in een van onze beleggingsfondsen voor particuliere beleggers of indirect via een pensioen- of verzekeringsregeling die investeert in onze institutionele fondsen, club deals en mandaten.

Het is onze gezamenlijke visie om onze steden toekomstbestendig te maken door een betere connectiviteit, mobiliteit en stedelijke leefbaarheid te realiseren. Dit doen we door middel van investeringen in heel Europa in moderne, betaalbare woningen, communicatie-infrastructuur en mobiliteitsoplossingen, inclusief nichemarkten zoals woon(zorg)concepten voor ouderen met of zonder zorgindicatie en senior living.

Bij Primevest Capital Partners ligt de focus vooral op institutionele klanten. Bij Holland Immo Group stellen wij particuliere beleggers centraal in onze strategie. De gecombineerde groep, die optreedt als een onafhankelijke investment manager voor beleggingsbeheer, heeft in totaal meer dan 3 miljard euro aan assets onder beheer.

Galerij Primevest

Stand 10-29A