Grid Pattern

Algemene Voorschriften


Algemene voorwaarden van het Digitaal Deelnemershandboek voor wie deelneemt aan exposities en andere evenementen in het RAI Amsterdam Convention Centre in Amsterdam.

In de volgende tekst wordt bedoeld met:

 • Organisatoren: de instantie die als zodanig wordt vermeld in de Deelnemingsvoorwaarden
 • Gebouw: het RAI Amsterdam Convention Centre in Amsterdam
 • Exposant: de onderneming, organisatie of instelling die standruimte op de expositie zal innemen
 • Expositie: de tentoonstelling of vakbeurs waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben

INHOUD

 1. Standinrichting
 2. Toegangsbewijzen / Parkeerabonnementen
 3. Algemene voorzieningen
 4. Brandweervoorschriften
 5. Audiovisuele apparatuur
 6. Muziek en/of tv-/filmbeelden op een beursstand

 

 1. Standinrichting

Algemene bepalingen

Tentoongestelde goederen dienen het doorzicht door de expositieruimte en het zicht op de omliggende stands niet resp. zo weinig mogelijk te belemmeren, en moeten binnen de rooilijnen van de standruimte worden gehouden. Ook beweegbare delen ervan mogen, b.v. bij demonstratie, daar niet buiten komen. Delen die gevaar opleveren, zoals scherpe, uitstekende delen, moeten doeltreffend worden afgeschermd. Verder mogen de goederen tijdens de openingsuren niet worden afgedekt; de organisatoren kunnen een eventuele bedekking verwijderen zonder enige aansprakelijkheid. Zichtbaar ontsierende zaken op de stands zijn niet toegestaan. De deelnemer mag tijdens de expositie geen tentoongestelde goederen van de stand weghalen. Moeten kleine delen van de standinventaris gerepareerd worden dan verzoeken wij dit na sluiting beurs te doen. Voor dringende reparatie, kan de reparateur een Leveranciersbadge in de Centrale Hal ophalen.

Dieren op de stand

Het is door de organisatoren van PROVADA niet toegestaan voor de deelnemer om dieren op of om zijn stand aanwezig te hebben of te tentoonstellen.

Verhogingen

Voorwerpen kunnen op verhogingen worden geplaatst, mits de verhogingen de 60 cm, gemeten vanuit de vloer van het gebouw, niet te boven gaan. Met schriftelijke toestemming van de organisatoren kan hiervan worden afgeweken (zie Etagebouw in de webshop van de Exhibitor Services). U dient dan een vergunning aan te vragen.

Vloerbedekking

De vloer van de stand moet op goede wijze worden afgewerkt door het aanbrengen van vloerbedekking zoals tapijt of tapijttegels. Voor onverhoopt na de expositie op de halvloer achtergelaten plakband van tapijttegels e.d. ontvangt de deelnemer een rekening voor de kosten van het verwijderen.

Voor gebruik van een speciale vloerbedekking (betontegels, zand, grind e.d.) is schriftelijk toestemming van de organisatoren nodig, die bij het indienen van het standontwerp moet worden aangevraagd. Vóórdat dergelijke materialen worden aangevoerd, dient een plastic afdekking op de vloer te worden aangebracht.

Het schilderen van vloeren is niet toegestaan.

Projectie en geluid / rookmachines / looplicht / reclame-uitingen / muziekgebruik

Voor het gebruik van geluids-, beeld- en belichtingsapparatuur (ook lichtkranten), levende muziek en het optreden van artiesten is schriftelijke toestemming van de PROVADA nodig. U kunt hiervoor toestemming vragen via ‘Mijn PROVADA’.  Gebruik van z.g. looplicht (hinderlijk voor naburige stands), rookmachines en laserprojectie is niet toegestaan. Voor projectie in de gangpaden of op wanden en plafonds van de hallen wordt geen toestemming verleend.

Voor wat betreft muziekgebruik op beursstand, zowel live, alsook mechanisch, versterkt of onversterkt dient altijd van te voren toestemming te worden gevraagd bij de vereniging Buma/Stemra. In vrijwel alle gevallen krijgt men tegen betaling van een bepaald bedrag per dag toestemming tot het gebruik van het door Buma/Stemra beheerde wereldmuziekrepertoire. Buma keert de auteursrechten weer uit aan de componist/tekstschrijver. Voor informatie: Buma/Stemra, Saturnusstraat 46-62, Postbus 3080, 2130 KB Hoofddorp, T 023 799 79 99, www.bumastemra.nl. Verder dient u voor muziekgebruik tijdens de beurs ook toestemming aan te vragen bij de vereniging SENA, ook hiervoor moet u een vergoeding betalen. Voor informatie: SENA, Catharina van Renneslaan 20, 1217 CX Hilversum, T 035 625 17 00, www.sena.nl. Via SENA betaalt u een vergoeding aan de uitvoerend kunstenaar(s) en de platenproducenten.

Schoonmaak van de stands

De organisatoren laten gebouw en gangpaden regelmatig schoonmaken. Het schoonmaken van de stands is een zaak van de deelnemers zelf en kan worden aangevraagd in de webshop van de Exhibitor Services.

 

LEES VERDER