Grid Pattern

Algemene Voorschriften

Standinrichting

Algemene bepalingen

Tentoongestelde goederen dienen het doorzicht door de expositieruimte en het zicht op de omliggende stands niet resp. zo weinig mogelijk te belemmeren, en moeten binnen de rooilijnen van de standruimte worden gehouden. Ook beweegbare delen ervan mogen, b.v. bij demonstratie, daar niet buiten komen. Delen die gevaar opleveren, zoals scherpe, uitstekende delen, moeten doeltreffend worden afgeschermd. Verder mogen de goederen tijdens de openingsuren niet worden afgedekt; de organisatoren kunnen een eventuele bedekking verwijderen zonder enige aansprakelijkheid. Zichtbaar ontsierende zaken op de stands zijn niet toegestaan. De deelnemer mag tijdens de expositie geen tentoongestelde goederen van de stand weghalen. Moeten kleine delen van de standinventaris gerepareerd worden dan verzoeken wij dit na sluiting beurs te doen. Voor dringende reparatie, kan de reparateur een Leveranciersbadge in de Centrale Hal ophalen.

Dieren op de stand

Het is door de organisatoren van PROVADA niet toegestaan voor de deelnemer om dieren op of om zijn stand aanwezig te hebben of te tentoonstellen. 

Verhogingen

Voorwerpen kunnen op verhogingen worden geplaatst, mits de verhogingen de 60 cm, gemeten vanuit de vloer van het gebouw, niet te boven gaan. Met schriftelijke toestemming van de organisatoren kan hiervan worden afgeweken (zie Etagebouw in de webshop van de Exhibitor Services). U dient dan een vergunning aan te vragen.

Vloerbedekking

De vloer van de stand moet op goede wijze worden afgewerkt door het aanbrengen van vloerbedekking zoals tapijt of tapijttegels. Voor onverhoopt na de expositie op de hal vloer achtergelaten plakband van tapijttegels e.d. ontvangt de deelnemer een rekening voor de kosten van het verwijderen. Voor gebruik van een speciale vloerbedekking (betontegels, zand, grind e.d.) is schriftelijk toestemming van de organisatoren nodig, die bij het indienen van het standontwerp moet worden aangevraagd. Vóórdat dergelijke materialen worden aangevoerd, dient een plastic afdekking op de vloer te worden aangebracht. Het schilderen van vloeren is niet toegestaan.

Schoonmaak van de stands

De organisatoren laten gebouw en gangpaden regelmatig schoonmaken. Het schoonmaken van de stands is een zaak van de deelnemers zelf en kan worden aangevraagd in de webshop van de Exhibitor Services.

Entertainment op de stand

Om het een en ander goed te kunnen coördineren en om ervoor te zorgen dat het entertainment beperkt blijft dient u dit tijdig aan te melden via “mijn PROVADA”. Entertainment/Versterkt geluid is pas toegestaan vanaf 16:30 uur. Onder entertainment verstaan wij o.a. een dj, muzikant, toneelspeler, bandje, goochelaar. Blaas- en strijkinstrumenten (zoals bijvoorbeeld saxofoon, viool, trompet etc.) zijn i.v.m. het indringende geluid niet toegestaan op de PROVADA.

In alle gevallen dient er overleg plaats te vinden met PROVADA. U dient rekening te houden met de geldende protocollen zoals volume en decibels. Uitgangspunt is dat andere standhouders geen hinder mogen ondervinden van uw entertainment. Gebruik van zogenaamd looplicht (hinderlijk voor naburige stands), rookmachines en laserprojectie is niet toegestaan. Voor projectie in de gangpaden of op wanden en plafonds van de hallen wordt geen toestemming verleend.

Projectie en geluid / rookmachines / looplicht / reclame-uitingen / muziekgebruik

Voor het gebruik van geluids-, beeld- en belichtingsapparatuur (ook lichtkranten), levende muziek en het optreden van artiesten is schriftelijke toestemming van de PROVADA nodig. U kunt hiervoor toestemming vragen via ‘Mijn PROVADA’.

Sprekers, bijeenkomsten en activiteiten op de stands

Het organiseren van bijeenkomsten op stands is toegestaan mits deze voldoen aan de geldende protocollen en voorafgaand aan het evenement zijn aangemeld door de standhouder via “mijn PROVADA". Zonder goedkeuring van PROVADA is het standhouders niet toegestaan om activiteiten of bijeenkomsten te organiseren in samenwerking met ondernemingen die niet deelnemen aan PROVADA en wat mogelijk tot een conflicterend belang kan leiden voor de organisatie, andere standhouders en mediapartners.

Aanmelden van media tbv bijeenkomsten op de stands

Als standhouder bent u verantwoordelijk voor het tijdig aanmelden van media (en media-activiteiten) ten behoeve van bijeenkomsten of activiteiten op de stand door middel van het sturen van een e-mail naar bijeenkomsten@provada.nl . Zonder goedkeuring van PROVADA is het niet toegestaan om (media)ondernemingen die niet (contractueel) deelnemen aan PROVADA hiervoor in te zetten. Dit kan mogelijk tot een conflicterend belang leiden voor de bestaande mediapartners. PROVADA verstrekt op verzoek meer informatie over de mogelijkheden van de huidige mediapartners.

LEES MEER