Grid Pattern

Standbouw Voorschriften

Algemene voorwaarden van het Digitaal Deelnemershandboek voor wie deelneemt aan exposities en andere evenementen in het RAI Amsterdam Convention Centre in Amsterdam. 

In de volgende tekst wordt bedoeld met:

  • Organisatoren: de instantie die als zodanig wordt vermeld in de Deelnemingsvoorwaarden
  • Gebouw: het RAI Amsterdam Convention Centre in Amsterdam
  • Exposant: de onderneming, organisatie of instelling die standruimte op de expositie zal innemen
  • Expositie: de tentoonstelling of vakbeurs waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben
  1. Standbouw

Algemeen

De kosten van standopbouw en -inrichting, technische aansluitingen en het verbruik van deze aansluitingen zijn voor rekening van de deelnemer. Opbouw en inrichting kunnen enkel plaatsvinden na goedkeuring van het standontwerp door de organisatoren. Bovendien moet rekening worden gehouden met de voorschriften van de brandweer (zie document ‘Algemene Voorschriften, hoofdstuk 4, brandweervoorschriften). Het kan noodzakelijk zijn dat bepaalde stands aan speciale eisen voldoen, waarover de desbetreffende deelnemers uiteraard worden geïnformeerd. De organisatoren kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel daaruit voortvloeiende kosten. Vloeren, wanden, daken en andere delen van het gebouw mogen niet worden beschadigd door het boren van gaten of met spijkers, verf, lijm enz. (zie Algemeen Reglement artikel 12 lid c). Markeringen op de vloer geven de plaats van de stands aan; in geval van twijfel is het raadzaam te informeren bij de afdeling Event Management. De gangpaden worden in de regel belegd met tapijt; het resterende vloeroppervlak wordt geschilderd. 

Standontwerp

Ter beoordeling en goedkeuring moet het standontwerp uiterlijk dinsdag 23 april in het bezit zijn van de organisator, te weten PROVADA B.V. PROVADA ontvangt graag een ontwerp met maten, zoals de hoogte van de zijwanden (indien van toepassing) en achterwand. Het standontwerp mag ingediend worden via MIJN PROVADA.
 
Minimale standbouweisen

Wanden
De scheidingswanden met de buren moet u zelf plaatsen en dienen een hoogte te hebben van minimaal 2,75 meter en maximaal 5 meter. De deelnemer die de hoogste wand heeft, dient het verschil met de buren strak egaal wit af te werken. Het is noodzakelijk dit onderling schriftelijk vast te leggen en in te dienen per mail aan femke@provada.nl. Het formulier hiervoor is te vinden in MIJN PROVADA.

Afhankelijk van de halhoogte is hoger bouwen dan 5 meter mogelijk, mits u dit met de organisatie en de buren heeft afgestemd. In het belang van uw buren mag u pas op 1 meter afstand van uw  buurstand hoger dan de standaardhoogte van 5 meter bouwen. De scheidingswanden dienen dus altijd minimaal 2,75 meter en maximaal 5 meter te zijn. Hierdoor komen u en uw buren niet voor onnodige verrassingen te staan. Indien de buren geen bezwaar maken, kan na verkregen toestemming van de organisator en buren, van deze regel worden afgeweken; het is noodzakelijk dit onderling schriftelijk vast te leggen en in te dienen bij PROVADA per mail aan femke@provada.nl

Vooral deelnemers met een eilandstand of een kopstand komen soms wandruimte tekort. Extra wandruimte kan dan worden gecreëerd door langs een van de gangpaden de wand door te trekken. Een logische oplossing, ware het niet dat zo de bezoekers en de overburen worden geconfronteerd met een uitzicht op een blinde wand. Dit is natuurlijk niet echt elegant. Mocht u wandruimte tekort komen, dan kunt u ook binnen uw standruimte extra wandjes maken.

Let op: elke gangpadzijde van een standruimte mag voor maximaal 50%, met een maximum van 5 meter (aaneengesloten) worden dichtgebouwd. Hierbij behouden wij ons het recht voor, om desnoods zonder opgave van redenen, andere voorschriften te geven.

 

LEES VERDER