Grid Pattern

PAS BV

Stationserf 97

3991 KX Houten

Bijeenkomst

Mobilityhubs in de gebiedsontwikkeling

PAS bv

Dinsdag 13:00 - 14:00

12-19

Netwerkborrel

PAS bv

Dinsdag 16:30 - 19:00

12-19

Netwerkborrel

PAS bv

Woensdag 16:30 - 19:00

12-19

Tekenmoment PAS bv X RECG

PAS bv

Donderdag 10:00 - 11:00

12-19

Tekenmoment PAS bv X Villa 96

PAS bv

Donderdag 12:00 - 13:00

12-19

Tekenmoment PAS bv X ARES

PAS bv

Donderdag 15:00 - 16:00

12-19

Tekenmoment PAS bv X FOREAS

PAS bv

Donderdag 15:00 - 16:00

12-19

Netwerkborrel

PAS bv

Donderdag 16:30 - 19:00

12-19

Stand 12-19