Grid Pattern

Gemeente Den Haag

Spui 70

2511 BT Den Haag

Meer informatie? Klik hier!

Den Haag: rechtvaardige, toekomstbestendige en verbonden stad die tegen een stootje kan.

Den Haag is een groeiende en uitdagende wereldstad. De komende twintig jaar komen er 100.000 inwoners bij. Den Haag staat voor de opgave om 50.000 nieuwe woningen te bouwen en 50.000 nieuwe banen te creëren voor deze nieuwe bewoners. Deze groei betekent onder andere meer (betaalbare) woningen in een leefbare omgeving: een groene, duurzame en gezonde stad voor alle inwoners en gebruikers van de stad.   

Verreweg de meeste nieuwbouwwoningen worden de komende jaren gerealiseerd in de Binckhorst, het Central Innovation District (CID) en Den Haag Zuidwest. Den Haag werkt toe naar een woningbouwproductie van 4.000 woningen per jaar die in gelijke tred met de voorzieningen worden ontwikkeld. Daarnaast is er ruimte voor kantoren en bedrijven. Met de drie ontwikkellocaties werkt Den Haag de komende twintig jaar vanuit een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren aan een toekomstbestendige stad.

Gezien het thema van de PROVADA ‘We can be Heroes’ en de zoektocht naar een nieuw verhaal voor een duurzame toekomst met een positieve impact op de gebouwde omgeving, gaan we graag met marktpartijen in gesprek over de weg daar naartoe.   

Stand 12-05