Grid Pattern

Bouwinvest Real Estate Investors

La Guardiaweg 4

1043 DG AMSTERDAM

Meer informatie? Klik hier!

Real Value for Life

Over Bouwinvest

Als vermogensbeheerder dragen wij bij aan een duurzame, leefbare, toegankelijke stedelijke omgeving en het verbeteren van pensioenuitkeringen. Maar dat kunnen wij niet alleen. Samen met externe stedelijke partners pakken we maatschappelijk verantwoordelijke thema’s aan. Zoals leefbare metropoolregio’s, betaalbaarheid, het tekort aan (senioren)woningen, aardgasloze en energieneutrale vastgoedportefeuilles, circulariteit en klimaatadaptatie. Daarmee investeert Bouwinvest in wat de maatschappij nodig heeft en daarmee creëren wij een stabiel rendement voor onze klanten, zodat zij pensioenen kunnen blijven uitkeren. Real Value for Life noemen wij dat. 

Wij hebben sinds 1952 ervaring in de vastgoed- en pensioenwereld en begrijpen de behoeften van onze klanten en spelen in op de continue veranderende markten. Onze jarenlange ervaring en kennis van de nationale markt kunnen wij internationaal toepassen. En onze internationale expertise helpt ons weer op de Nederlandse markt. Bij Bouwinvest werken ruim 200 professionals. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.

Stand
Op de stand delen we met trots onze purpose real value for life. U maakt kennis met een aantal van onze collega's die locaties in de gebouwde omgeving uitlichten, die voor hen Real Value for Life uitstralen. Door foto’s een hoofdrol te laten spelen op de stand benadrukken we dat het de mensen zijn van Bouwinvest die met onze samenwerkingspartners toegevoegde waarde creëren: het verbeteren van pensioenuitkeringen door te investeren in duurzame en leefbare stedelijke omgevingen waar mensen nu en in de toekomst graag willen verblijven.

Meer weten over Bouwinvest? www.bouwinvest.nl
Meer lezen over waar wij voor staan? Check -> Real Value for Life. 

Tot ziens op de PROVADA 2023!


Bouwinvest fotogalerij

Stand 12-25