Grid Pattern

Smartvatten

Science Park 301

1098 XH Amsterdam

Understanding Water

NL
Bij Smartvatten zetten we ons in om de water-efficiëntie wereldwijd te verhogen. Wij bieden geavanceerde oplossingen voor het verantwoord en kosten-effectief gebruik van water in gebouwen, allemaal gebaseerd op de kracht van meetbare data.

Met onze technologie voor real-time monitoring van waterverbruik, ontdekken we lekkages vroegtijdig, besparen we kostbaar water, en dragen we bij aan jouw duurzaamheidsdoelen. Onze API-integratie maakt je waterdata eenvoudig toegankelijk, ondersteunend aan duurzaamheidscertificeringen zoals GRESB, BREEAM, LEED, en Green Key. 

Bij Smartvatten erkennen we ook de uitdagingen binnen de vastgoedsector, waaronder het beheren van stijgende operationele kosten en het voldoen aan steeds strengere duurzaamheidseisen. De introductie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) legt een nadrukkelijke focus op duurzaamheidsrapportages en verantwoord watergebruik. Wij bieden niet alleen een oplossing voor het efficiënt beheren van water en het verminderen van verspilling, maar ondersteunen ook organisaties bij het naleven van deze nieuwe rapportageverplichtingen. Door samen te werken met Smartvatten, kun je deze uitdagingen omzetten in kansen voor duurzame groei en innovatie binnen je vastgoedportefeuille.

Kom bij ons langs tijdens PROVADA 2024 om samen te werken aan een duurzame toekomst!

EN

At Smartvatten, we're committed to enhancing global water efficiency. We provide advanced solutions for responsible and cost-effective water use in buildings, all powered by measurable data.

Our real-time water consumption monitoring technology helps detect leaks early, saves valuable water, and supports your sustainability goals. Our API integration makes your water data easily accessible, aiding in sustainability certifications like GRESB, BREEAM, LEED, and Green Key.

We also recognize the challenges in the real estate sector, including managing rising operational costs and meeting increasingly strict sustainability requirements. The introduction of the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) emphasizes sustainability reporting and responsible water use. We offer solutions for efficient water management and waste reduction, and support organizations in complying with new reporting obligations. By partnering with Smartvatten, you can turn these challenges into opportunities for sustainable growth and innovation in your property portfolio.

 

Join us at PROVADA 2024 to work together towards a sustainable future!

Stand 10-32