Grid Pattern

Gemeente Rotterdam

Wilhelminakade 179

3072 AP ROTTERDAM

Rotterdam groeit!

Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot de on-Nederlandse, grootstedelijke dynamiek van Rotterdam. De woningmarkt is booming en het aantal inwoners van de stad groeit naar verwachting door naar 700.000 inwoners in 2035. Ook het aantal bedrijven, banen, bezoekers en voorzieningen neemt sterk toe.

Tussen 2018 en 2022 realiseert de stad 18.000 nieuwe woningen en 20 hectare groen. Daarnaast worden kwalitatief goede locaties voor bedrijven en kantoren gerealiseerd, door nieuwbouw, upgrading en transformatie. Speciale aandacht is daarbij voor de innovatieve maakindustrie, maar ook voor speerpuntsectoren als food, cleantech, maritieme diensten en life sciences & health. De Erasmus Universiteit, de TU Delft, de Rotterdamse hogescholen, de RDM Campus en het Cambridge Innovation Centre dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bestaande èn startende bedrijven.

Rotterdam bouwt!

De imposante skyline van Rotterdam breidt zich in hoog tempo uit. Op zuid en in de binnenstad zijn de bouwkranen alomtegenwoordig. Maar ook aan de randen van de stad wordt gebouwd. Rotterdam heeft van alle grote steden de grootste oppervlakte en doordat de haven zich steeds meer naar zee verplaatst ontstaan er steeds weer nieuwe locaties waar de stadsuitbreiding kan plaatsvinden. Zo zal de komende jaren het gebied Merwe-Vierhavens in ontwikkeling worden gebracht, een waterrijk gebied ter grootte van de binnenstad waar volop ruimte is voor een mix van wonen en innovatieve bedrijvigheid.

De oostflank van Rotterdam biedt ook volop kansen, zeker nu daar een derde oeververbinding wordt gepland. Het nieuwe intercitystation Alexander wordt een centrumlocatie en er liggen kansen voor de (her)ontwikkeling van Brainpark langs de A16. Aan de andere kant van de Maas krijgen Feyenoord City en het omliggende Stadionpark vorm, met honderden nieuwe woningen, retail, groen, uitgaansvoorzieningen en een vernieuwde infrastructuur. In de binnenstad krijgt de Coolsingel een totale make over en gaat de zone vanaf het centraal station, via Pompenburg, het oude Hofpleinspoor tot in het Zomerhofkwartier volop in ontwikkeling.

Rotterdam bouwt aan een duurzame toekomst. De stad investeert ruim 150 miljoen euro, in de energietransitie, een belangrijk vliegwiel om de stad verder te brengen. De transitie biedt kansen voor nieuwe bedrijvigheid, nieuwe banen, nieuw onderwijs, nieuwe vormen van mobiliteit, nieuwe vormen van bouwen en nieuwe vormen van samenleven.

Tijdens de Provada gaan wij graag met u in gesprek over alle mogelijkheden en ontwikkelingen in Rotterdam. 

Rotterdam Make it Happen.

Bijeenkomst

Quickscan 2.0

Gemeente Rotterdam

Dinsdag 12:15 - 13:15

E102

Stand 12-06