Grid Pattern

Samen werken aan krachtige wijken in het NPRZ

Gemeente Rotterdam
Woensdag 10:45 - 11:30 Forum 3

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam-Zuid. Samen zorgen deze partners dat de kansen van Zuiderlingen worden vergroot en een sterkere positie in de maatschappij te krijgen.

Op de Provada duiken we met een aantal NPRZ partners in de woonopgave van het NPRZ. Deze aanpak staat niet op zich maar vormt onderdeel van de brede aanpak die start bij betere schoolprestaties van de kinderen en hogere arbeidsparticipatie. Met goede woningen en een gedifferentieerde woningvoorraad zorgen we dat bewoners van Zuid een goede thuisbasis hebben én sociale stijgers kunnen doorstromen binnen de eigen wijk met behoud van het sociale netwerk.

In een panelgesprek nemen we het publiek mee in een aantal mooie projecten in de bestaande stadswijken en de uitdagingen in de transformatie én beheer van vastgoed.

Sprekers:
Jean-Paul Andela (moderator)
Chantal Zeegers (wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen)
Hedy van den Berk (Bestuursvoorzitter Havensteder)
Marco Pastors (directeur Nationaal Programma Rotterdam-Zuid

Locatie

Forum 3

Delen

Opslaan in agenda

06/12/2024 10:45 06/12/2024 11:30 Europe/Amsterdam Samen werken aan krachtige wijken in het NPRZ In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam-Zuid. Samen zorgen deze partners dat de kansen van Zuiderlingen worden vergroot en een sterkere positie in de maatschappij te krijgen. PROVADA 2024, Forum 3