Grid Pattern

Essent Energy Infrastructure Solutions B.V.

Willemsplein 4

5211 AK 's-Hertogenbosch

Essent Energy Infrastructure Solutions is de nummer 1 energiepartner voor bedrijven(terreinen), vastgoedontwikkelaars en gemeenten. We halen de complexiteit uit de energietransitie met onze op maat gemaakte duurzame en intelligente energieoplossingen.  

Essent Energy Infrastructure Solutions (EIS) versterkt Essent haar bestaande activiteiten, de levering van groene stroom en gas en het verduurzamen van huizen en gebouwen met onze installatiepartners. Essent EIS ontwerpt, investeert, realiseert en exploiteert op maat gemaakte energiesystemen die de meest kostenefficiënte en duurzame technieken intelligent combineren. Afhankelijk van de wensen van de klant zorgen we voor: 

  • productie, levering en opslag van warmte en koude 
  • elektriciteitsopwekking en opslag 
  • slimme laadinfrastructuur  
  • waterstofoplossingen.  

Met deze nieuwe tak binnen Essent zijn we jouw partner in de energietransitie.   

Om de energietransitie te versnellen levert Essent ectogridTM in Nederland. Dit systeem en de daarbij horende digitale laag ectocloudTM zorgen er samen voor dat energieverbruik, duurzame energie-opwekking, energieopslag en de benodigde elektriciteit voor mobiliteit optimaal op elkaar worden afgestemd. Daarmee levert ons innovatieve energiesysteem een optimalisatie tussen elektriciteit, warmte- en koude en mobiliteit. De onderlinge uitwisseling van energie vormt de basis waarmee lokale duurzame energiebronnen slim worden ingezet. Dit leidt tot de laagste verbruikskosten en een duurzaam systeem.  

Stand 12-61