Grid Pattern

Thema-lunchbijeenkomsten

30 Januari 2023

Inschrijving themasessies geopend

Tijdens PROVADA in juni zullen alle (sociaal-maatschappelijke) RO- en vastgoedvraagstukken ruimschoots aan bod komen. Voor nieuwe inzichten, oplossingen en innovaties brengen wij experts uit de sector bijeen om kennis te maken en kennis te delen. PROVADA zal de ontwikkelingen blijven volgen (en delen) om uiteindelijk de beste sprekers, helden en experts het podium te kunnen bieden.  

De inschrijving voor de eerste vier themabijeenkomsten is geopend.  
Er is plek voor maximaal 20 deelnemers (standhouders only) per themabijeenkomst en maximaal twee thema’s per bedrijf (standhouder). 

 

Dinsdag 17 januari  - Nederland circulair in 2050 

Moderator: Jaimy Nijnens (Route Circulair en ROM Utrecht)
tijd: 12.00 – 14.00 uur inclusief lunchLocatie: kantoor PROVADA, Zoomstede 23 Nieuwegein

De Nederlandse ambitie is om in 2050 een volledig circulaire bouweconomie te hebben. We bevinden ons momenteel in een vruchtbare fase waarin bedrijven experimenteren en waarin duizenden pilots bloeien, maar we zijn nog niet in de fase van serieuze opschaling. In deze thematalk bespreken we welke doorbraken nodig zijn om die opschaling wél te realiseren. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van circulaire materialen en ontwerp? Welke nieuwe contractvormen en businessmodellen zijn veelbelovend? Welke best practices zijn er voor circulair aanbesteden? Welke heroes moeten er opstaan en wat is ieders rol? 

 Luister naar onze samenvatting op de podcast Studio Circulair - https://bit.ly/3Yc9Yju

Donderdag 2 februari  - Wonen en leefbaarheid 

Moderator: Lotte Janssen (Arcadis)
tijd: 12.00 – 14.00 uur inclusief lunchLocatie: kantoor PROVADA, Zoomstede 23 Nieuwegein

De Nederlandse stad groeit, transformeert en ontwikkelt. Er is een enorme woningbouwopgave, waarvoor vanuit Rijksoverheid 863 miljoen euro beschikbaar is gesteld. Bijna 70 procent van de verwachte bevolkingsgroei tot 2035 komt volgens de prognose terecht in de grootste gemeenten. Gemeenten worstelen met de hieruit voortvloeiende verdichtingsopgave. Kunnen we de stad verdichten en tegelijkertijd gezond(er) en leefbaar(der) maken? Hoe maken we van de nu vaak kwantitatieve opgave een kwalitatieve opgave? En welke heroes zijn daarvoor aan zet? Hoe spelen we in op en werken we samen aan de grote trends zoals klimaatverandering, verduurzaming en de veranderende stedelijke mobiliteit? In deze thematalk bespreken we wat we nú moeten doen voor de leefbare stad van de toekomst!

 

Dinsdag 14 februari   - Klimaatadaptatie als kanskaart

Moderator: Jan Kadijk (DGBC)
tijd: 12.00 – 14.00 uur inclusief lunchLocatie: kantoor PROVADA, Zoomstede 23 Nieuwegein

De klimaatrisico’s in de gebouwde omgeving zorgen bij beleidsmakers, maar ook bij financiers voor schuivende panelen. In het kader van de nieuwe groene spelregels uit Europa moet er niet alleen worden gerapporteerd over de risico’s, er moet ook een ‘adaptation plan’ binnen 5 jaar worden uitgerold. Aan deze tafel verkennen we de consequenties van de klimaatadaptatie-opgave voor de vastgoedpraktijk. De richting van deze thematafel is klimaatadaptatie maar ook onderwerpen als ESG, Paris Proof, Beyond Paris, kunnen hier worden aangesneden.   

Donderdag 9 maart  - De waardevolle binnenstad

Moderator: Tessa Vosjan (Bureau Cosi)
tijd: 12.00 – 14.00 uur inclusief lunchLocatie: kantoor PROVADA, Zoomstede 23 Nieuwegein

Een binnenstad zonder ziel heeft geen bestaansrecht. Hoe zien de toekomstige centrumgebieden er uit? Welke functie vervult deze nog? Wat is de invloed van trends als digitalisering, humanisering en verduurzaming op het functioneren van de centrumgebieden? Wat betekent dit voor de economische en sociale vitaliteit van het gebied? Aan deze tafel gaan we op zoek naar succesvolle voorbeelden en naar helden die - ook in lastige tijden - waarde blijven toevoegen.

Aanmelden*? https://bit.ly/3WGKoTL 

*Deze lunchsessies zijn alleen voor standhouders 

 

Hoe werkt het? 

Na de introductie van de moderator en een eerste verkenning van het thema, gaan we volgens de Fishbowl-methode in gesprek. We beginnen het gesprek met 4 deelnemers en nodigen je op basis van inbreng uit om aan tafel aan te sluiten. Iedereen kan meepraten. 

De thema’s zijn breed ingestoken en zullen tijdens het gesprek worden afgepeld. De uitkomst kan zijn dat er meerdere interessante vervolgsessies uit voortkomen. 

PROVADA faciliteert bij de totstandkoming van bijeenkomsten. Dit betekent dat we de verbinding tot stand brengen, aanjagen, adviseren en monitoren om overlap in het programma te voorkomen op onderwerp en sprekers.Daarnaast kunnen jullie altijd een beroep op ons doen voor sprekers of goede moderators.  
Deelname aan deze bijeenkomst is geen garantie voor een plek op het podium bij PROVADA 2023. 

Bij de themalunches bij ons op kantoor informeren wij de deelnemers over het doel en de opzet van de PROVADA bijeenkomsten en ook over de praktische kant zoals de beschikbaarheid en tarieven voor het gebruik van Forum 1, 2 en de Arena. Je mag ons natuurlijk ook altijd nog even bellen voor meer informatie. 

Blijf op de hoogte

van het #1 vastgoedplatform van Nederland

Nieuwsbrief

Jouw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt door PROVADA.

Voor meer informatie

Nieuwsberichten