Grid Pattern

Themalunches op PROVADA

30 Januari 2023

Aanmelden themalunches PROVADA 

Onderstaand bericht geldt alleen voor standhouders.

Tijdens PROVADA in juni zullen alle (sociaal-maatschappelijke) RO- en vastgoedvraagstukken ruimschoots aan bod komen. Voor nieuwe inzichten, oplossingen en innovaties brengen wij experts uit de sector bijeen om kennis te maken en kennis te delen. PROVADA zal de ontwikkelingen blijven volgen (en delen) om uiteindelijk de beste sprekers, helden en experts het podium te kunnen bieden.  

De inschrijving voor de eerste vier themabijeenkomsten is geopend.  
Er is plek voor maximaal 20 deelnemers (standhouders only) per themabijeenkomst en 
maximaal twee thema’s per bedrijf (standhouder). 


Aanmelden themalunches* vóór 19 december 2022    

  • Dinsdag 17 januari  - Nederland circulair in 2050 

Deze tafel gaat over de transitie naar de circulaire economie, het Rijksbrede (uitvoerings)programma voor de bouw, digitalisering en beschikbaarheid materialen (nu en toekomst door hergebruik, biobased en kringloop). 

  • Donderdag 2 februari  - Wonen en leefbaarheid 

Deze tafel gaat over duurzaam wonen & leven, gezonde gebiedsontwikkelingen, de fysieke en sociale leefomgeving, nieuwe & betaalbare woonconcepten. 

  • Dinsdag 14 februari   - Klimaatadaptief & Paris-proof   

Zijn de klimaatdoelstellingen van Parijs voldoende om ons land te beschermen tegen wateroverlast en hittestress? 
Deze tafel gaat over het klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Kunnen we eigenlijk nog wel bouwen in de polder? 
 

  • Donderdag 9 maart  - De waardevolle binnenstad 

We rollen van de ene crisis in de andere. Hoe moet het verder met onze binnensteden? Deze tafel gaat over binnenstedelijke ontwikkelingen en de economische versus publiekswaarde van de winkelstraat. Hoe kun je waarde blijven toevoegen? 

Aanmelden? https://bit.ly/3WGKoTL 

*Deze lunchsessies zijn alleen voor standhouders 

 

Hoe werkt het? 

Na de introductie van de moderator en een eerste verkenning van het thema, gaan we volgens de Fishbowl-methode in gesprek. We beginnen het gesprek met 4 deelnemers en nodigen je op basis van inbreng uit om aan tafel aan te sluiten. Iedereen kan meepraten. 

De thema’s zijn breed ingestoken en zullen tijdens het gesprek worden afgepeld. De uitkomst kan zijn dat er meerdere interessante vervolgsessies uit voortkomen. 

PROVADA faciliteert bij de totstandkoming van bijeenkomsten. Dit betekent dat we de verbinding tot stand brengen, aanjagen, adviseren en monitoren om overlap in het programma te voorkomen op onderwerp en sprekers.Daarnaast kunnen jullie altijd een beroep op ons doen voor sprekers of goede moderators.  
Deelname aan deze bijeenkomst is geen garantie voor een plek op het podium bij PROVADA 2023. 

Bij de themalunches informeren wij de deelnemers over het doel en de opzet van de PROVADA bijeenkomsten en ook over de praktische kant zoals de beschikbaarheid en tarieven voor het gebruik van Forum 1, 2 en de Arena. Je mag ons natuurlijk ook altijd nog even bellen voor meer informatie. 

 

Stay informed

Receive news about speakers, meetings and other developments around PROVADA.

Newsletter

Your e-mailaddress will only be used by PROVADA

Top stories

All