Grid Pattern

Het plan voor Nederland: Kick-off Provada.

18 Maart 2021

Het is verkiezingstijd. Politieke partijen, branche -en beroepsverenigingen én de vastgoedsector laten van zich horen. Luid en duidelijk. Met een Manifest of een sterke lobby voor de nieuwe coalitie. Hoe gaan we het land klaarmaken voor de toekomst; klimaatneutraal, circulair, welvarend én fijn om in te wonen?

Bij PROVADA vinden ze het tijd voor nieuwe verhalen en denkrichtingen. Met het thema Dare to Dream trapten ze op 18 maart af en begonnen ze alvast met ‘de formatie’. We vragen Peter Schreuter, eigenaar van PROVADA en bekend van de grootste vastgoedbeurs, naar de plannen van de vastgoedsector en hoe die bijdragen aan een groener Nederland.

Heeft de vastgoedsector de oplossing voor een Groener Nederland?

“De sector en het rijk staan voor grote uitdagingen, met de woningbouw, biodiversiteit, het klimaatakkoord en de energietransitie. Deze grote ontwikkelingen zullen ze moeten gaan combineren om de complexe opgaves van dit land op te lossen. De sector is mede dankzij de technologische innovaties heel goed in staat om sneller te verduurzamen maar we zien nog te veel gepraat en te weinig resultaat. De samenwerking tussen de publieke en private partijen is urgenter dan ooit. De vraag is of ze elkaar op de juiste thema’s en momenten weten te vinden. Daar zien wij een mooie rol voor PROVADA weggelegd. Wij vertegenwoordigen met ons vastgoedplatform zowel de publieke sector met gemeentes, provincies en rijk als de marktpartijen. Door partijen samen over thema’s te laten reflecteren gaan ze elkaar beter begrijpen. En dat begrip is hard nodig voor het vertrouwen in de langdurige samenwerking die je bijvoorbeeld in gebiedsontwikkelingen met elkaar aangaat.”

Wat zijn de belangrijkste inzichten van 18 maart?

“Aan de hand van 7 korte pitches voor een duurzamer Nederland kwamen grote thema’s aan bod zoals het klimaatakkoord, de woningopgave van 1 miljoen, verdichten en vergroenen, de leegstand in de binnenstad, inclusieve gebiedsontwikkeling en de energietransitie. Maar bottom line gaat het over de stip op de horizon, ambitie, lef, eigen verantwoordelijkheid nemen, waarde toevoegen, transparantie en vertrouwen. We snakken naar minder bureaucratie en een helder kader voor een vruchtbare samenwerking tussen lokale en landelijke overheid en de markt. Neem bijvoorbeeld de woningmarkt: Er is een groot tekort aan woningen, in plaats van alle inspanningen te richten op het bijbouwen van woningen wordt er in de politiek vooral gezocht naar de ‘rechtvaardige’ verdeling van het tekort door de regeldichtheid verder te vergroten. Dat heeft een averechts effect. Zo zijn er talrijke voorbeelden van gestapeld beleid met een verlammende uitwerking of zelfs stilstand. Het is de hoogste tijd voor een revolutie zoals Meiny Prins het verwoordde: niet wachten op de overheid

maar zelf de samenwerking opzoeken, met het MKB, met andere verdienmodellen, met een ander verhaal. ‘We moeten rebels worden’. “

Welke thema’s gaat PROVADA agenderen voor de komende periode?

“Het thema van PROVADA 2021 is Dare to Dream. Ik heb het gevoel dat we op een kantelpunt zitten. Er is urgentie en draagvlak om dingen aan te pakken. In alle plannen zie je dat er geïnvesteerd gaat worden in het land, in de economie, energie en infrastructuur, de woningbouw en natuurlijk in de publieke sector. Ga er maar aan staan om hier de goede keuzes in te maken. Bij PROVADA zullen alle eerder besproken thema’s een podium krijgen, maar onze focus ligt vooral op het bij elkaar brengen van de juiste partjien, publiek-privaat. We hebben een groot netwerk op alle niveaus en we zijn toegankelijk en creatief om in verschillende formats de dialoog gaande te houden. Daar gaan we de komende jaren vol op inzetten.''

De video boodschappen

Ingrid Thijssen, voorzitter werkgeversvereniging VNO-NCW

Winy Maas, partner en architect bij MVDRV

Brigit Gerritse, directeur bij kenniscentrum KERN

Jop Fackeldey, voorzitter van het Interprovinciaal overleg (IPO) en gedeputeerde provincie Flevoland

Maarten Markus, Projectmanager Duurzaamheid bij AM

Marlijn Noorlander, oprichter Dapple (circulair Techbedrijf)

Meiny Prins, CEO Priva

Stay informed

Receive news about speakers, meetings and other developments around PROVADA.

Newsletter

Your e-mailaddress will only be used by PROVADA

Top stories

All