Grid Pattern

Marja Appelman

Directeur Woningbouw Min. BZK

Marja Appelman is sinds 1 augustus 2018 directeur Woningmarkt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiervoor heeft ze diverse andere functies vervult bij het rijk. Zo was zij directeur van de Kansspelautoriteit, adjunct-directeur Cure bij de Nederlandse Zorgautoriteit, onderzoeker en afdelingshoofd dienstverlenende bedrijven bij het Centraal Planbureau en senior-beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken. Gedurende de periode 2008 tot 2013 was Marja partner bij SiRM, een mede door haar opgericht strategisch adviesbureau in gereguleerde markten, met een focus op de gezondheidszorg. Sinds 1 januari 2009 is Marja lid van de Raad van Commissarissen van HADOKS, een vereniging voor en door huisartsen in de Haaglanden.

Bijeenkomst

Staat van de volkshuisvesting

Dinsdag 10:45 - 11:30

Forum 1

Gerelateerde sprekers

Aafke van der Werf

Directeur Vastgoed Regio Midden Heijmans

Dolf Smolenaers

Wethouder Ruimtelijke Ordening / Wonen gemeente De Bilt

Eelco Eerenberg

Wethouder Ruimtelijke Ordening, Onderwijs en Volksgezondheid. Gemeente Utrecht

Marijn Snijders

Directeur Capital Value

Remco de Maaijer

Directeur Regioplatform Woningcorporaties Utrecht – RWU.

Rob Haans

Bestuursvoorzitter de Alliantie

Tom van 't Hek

Gespreksleider