Grid Pattern

Rob Haans

Bestuursvoorzitter de Alliantie

Rob Haans is bestuursvoorzitter van de Alliantie, een van de grootste woningcorporaties in Nederland met als werkgebied de noordvleugel van de Randstad. De Alliantie, met een balanstotaal van 13,2 miljard euro, verhuurt als maatschappelijke onderneming 58.000 woningen en investeert jaarlijks ca 400 miljoen euro in nieuwe woningen, verduurzaming en woningverbetering.

Hij is maatschappelijk betrokken en met een ondernemende en bedrijfskundige achtergrond verantwoordelijk voor huisvesting, vastgoedontwikkeling en verandertrajecten, waarbij innovatie of herstructurering aan de orde is.

Daarnaast is hij bestuurslid van de Bouwcampus en lid van Het Opdrachtgeversforum in de bouw. Verder vervult hij bestuur en toezicht functies bij de Keukenhof, de Boekverkopersbond KBb en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Bij BPD is hij extern adviseur voor de Vastgoed Investerings Commissie.

Bijeenkomst

Staat van de volkshuisvesting

Dinsdag 10:45 - 11:30

Forum 1