Grid Pattern

Marijn Snijders

Directeur Capital Value

Marijn is een zeer ervaren specialist op de woningbeleggingsmarkt. Hij heeft in de afgelopen jaren de aan- en verkoop van tienduizenden huurwoningen in Nederland persoonlijk begeleid, zowel bestaand als nieuwbouw. Zijn uitgebreide (inter)nationale netwerk, up-to-date kennis van de markt en betrokkenheid bij de regelgeving stellen hem in staat altijd de beste oplossing op tafel te krijgen. Hij zet zich al jaren in voor het terugdringen van het woningtekort en is initiatiefnemer van diverse onderzoeken om de ontwikkelingen op de woningbeleggingsmarkt transparanter te maken voor alle betrokken partijen.  

Bijeenkomst

Staat van de volkshuisvesting

Dinsdag 10:45 - 11:30

Forum 1