Grid Pattern

PROVADA 2022: Met betere afvalscheiding minder afval 

10 Augustus 2022

Met twee afvalcoaches, 30 inzameleilanden en 468 emmers zijn Bnext.nl en PROVADA gestart met het verduurzamen van de beursvloer. Het afvalmanagement is een belangrijke pijler voor het verminderen van de footprint van de beurs.  

Opbouw PROVADA 


Voor de driedaagse PROVADA in juni worden de kale hallen in de RAI in rap tempo omgetoverd tot een fraai stadsgezicht met aantrekkelijke huiskamers, pleinen, (energieopwekkende) gevels en horecagelegenheden. Om dit te realiseren wordt er met man en macht, dag en nacht, door (verschillende) standbouwers hard doorgewerkt. Om vervolgens - na beurs - dit alles weer af te breken. Tel hierbij op het restafval van de duizenden bezoekers die hier verblijven, et voilà: de afvalberg.  

5-punten plan  


PROVADA heeft ingezet op een 5-tal gerichte acties om de afvalberg te reduceren. [linkje webpagina 5 punten] Te beginnen met een Goede-doelen-donatieprogramma waarbij vrijwilligers einde beurs spullen, planten, eten en drinken kwamen ophalen bij standhouders. Daarnaast heeft de organisatie standhouders én standbouwers attent gemaakt op de mogelijkheden van meer biobased of circulaire materialen en het hergebruik van spullen. Voor de oplettende bezoeker was dit op allerlei manieren zichtbaar op de vloer. (foto van kaartjes in plantenbakken bij ASR stand en/of Respace kerk)  


Zuivere afvalstromen 


Met betere afvalscheiding is nog veel ‘winst’ te behalen. Het recyclen van afvalstromen is niet nieuw maar met een paar extra afvalscheidingsbakken op de vloer kom je er niet. Voor meer zogenaamde ‘zuivere’ afvalstromen is veel effort nodig van de locatie, organisatie én natuurlijk van de gebruikers. Zodra er een te groot percentage ‘verkeerd’ afval in de bak zit, is de stroom niet meer zuiver en dus ongeschikt voor reclycing. Dan wordt de bak alsnog restafval.  

 

Pilot duurzaam afvalmanagement 


Bnext.nl (voorheen Beelen) werkt al jaren als afvalpartner op grote evenementenlocaties zoals RAI Amsterdam en Jaarbeurs Utrecht. Met hun ervaring op dit gebied zijn we een pilot op onze beursvloer gestart met als doel om jaarlijks meer zuivere afvalstromen te recyclen en daarmee de afvalberg te minimaliseren.    


De scope  


Bij grote beurzen en beursgebouwen wordt meestal gekozen voor het scheiden van enkel restafval. PROVADA heeft ervoor gekozen om 5 afvalstromen in te zamelen tijdens de beursdagen. Naast restafval, PMD (Plastic, Metaal- en Drankkartons) en Papier/karton, konden standhouders ook Swill (organisch afval) en Koffiedik inzamelen. PROVADA zet hiermee de Next Step in duurzaam afvalmanagement.  

Bnext.nl heeft tijdens de beurs met twee afvalcoaches ingezet om de 30 afvaleilanden te onderhouden en bezoekers te informeren. En natuurlijk om de emmers met Koffiedik en Swill op te halen. De resultaten werden dagelijks gemeten. Volgens Remco te Brake (Bnext.nl) zijn de bevindingen boven verwachting. “Er was veel animo bij standhouders om ‘mee te doen’ aan de afvalscheiding. De stromen die we hebben ingezameld hebben we goed kunnen verwerken tot mooie grondstoffen. Natuurlijk zien we ook nog veel vervuiling in de afvalstromen. Door betere communicatie en zichtbaarder te zijn kunnen we hierin verbeteren waardoor het scheidingspercentage omhoog gaat. Uit ervaring bij andere beurzen weten we dat dit elke keer iets beter zal gaan.” 

 

Verbeterpunten voor de volgende beurs  


Voor PROVADA staat duurzaam afvalmanagement vast op de agenda. We verwachten dat de RAI hier ook de nodige stappen in zet, in lijn met hun duurzame ambitie. Onze standhouders blijven we betrekken en informeren over doelstelling en werkwijze, zodat er een breed draagvlak gecreëerd wordt. De RAI zou misschien ook afvalscheidingsbakken aan standhouders kunnen aanbieden.  
In onze uitingen zullen we de diverse afvalstromen nog beter moeten visualiseren. Ja, we gaan een oplossing vinden voor de badges (zonder plastic). En we gaan weer – samen met standbouwers - kritisch kijken naar de materialen en mogelijkheden. En de catering blijft een aandachtspunt.  


De tip voor elke beursbezoeker 


Bij twijfel over de juiste afvalbak, gooi het bij het restafval. Hierdoor beperken we de vervuiling in andere afvalstromen. Dit geldt overigens ook voor Schiphol- en festivalbezoekers.  

Heb jij nog duurzame tips voor ons? Bel of mail gerust, we zijn benieuwd. 

[PROVADA, Frederike Lengers 
augustus 2022] 

Stay informed

Receive news about speakers, meetings and other developments around PROVADA.

Newsletter

Your e-mailaddress will only be used by PROVADA

Top stories

All