Grid Pattern

Maartje Brans

Directeur Innovatie Alliander

Maartje Brans is per 1 april 2023 binnen Alliander verantwoordelijk voor Innovatie en het technische consultancybureau Duurzaam Energy Perspectief. Met als doel een beweging op gang te brengen om innovatie zowel binnen Alliander als in samenwerking met de buitenwereld te stimuleren.

Bij Alliander hebben we één duidelijke doelstelling: het verbeteren van de energievoorziening voor onze klanten en de samenleving als geheel. De uitdagingen waar Alliander voor staat zijn niet op te lossen door te blijven doen wat we altijd deden.  Het vraagt om een echte transformatie richting de toekomst. Dit vraagt iets van de manier waarop Alliander zelf innovatie vormgeeft, maar vooral ook hoe hierin samengewerkt wordt met de buitenwereld. Het gaat om het verbinden van de juiste partijen aan de innovatievraagstukken van Alliander.

Maartje werkte hiervoor 13 jaar lang bij woningcorporatie de Alliantie. Daar was ze in haar laatste functie directeur vastgoedonderhoud & verduurzamen. Daarnaast was ze 4 jaar bestuurder bij het Nationaal Warmtefonds. Een fonds, opgericht door het ministerie van BZK, dat als doel heeft verduurzaming van de woning voor iedere woningeigenaar mogelijk te maken. Dit doet het Nationaal Warmtefonds door het aanbieden van diverse productie waaronder een renteloze lening. Op dit moment is Maartje commissaris bij woningcorporatie Havensteder in Rotterdam. Maartje heeft Bestuurs- en Organistiewetenschappen gestudeerd in Utrecht en woont samen met haar man en twee dochters in Utrecht.

In haar werk bij Alliander combineert ze drive voor de volkshuisvesting met de uitdagingen van de netbeheerder. Een van de innovatietrajecten waar ze persoonlijk aan de wieg staat is ‘de Balanswijk’. Door haar overstap van de volkshuisvestingsector naar de netbeheerder beseft ze des te meer hoe complex de uitdagingen van de energietransitie zijn en dat diverse sectoren heel hard werken om hun eigen probleem op hun eigen postzegel op te lossen. Terwijl de uitdagingen waar wij als samenleving voor staan alleen op te lossen zijn door naar het systeem als geheel te kijken. Dat betekent vanuit een heel ander perspectief het ontwerpen en ontwikkelen van woonwijken, waarbij vraag en aanbod van energie in balans is. Dit vraagt een mindshift van alle betrokken stakeholders, maar betekent ook zoeken naar nieuwe waardestromen om dit mogelijk te maken.

Gerelateerde sprekers

Michael de Waal

directeur vastgoedbeheer en vastgoedontwikkeling Woonstad Rotterdam

Tom van 't Hek

Gespreksleider

Wouter Blom

Directie Dura Vermeer

Wouter van den Wildenberg

Partner Fakton Energy