Grid Pattern

Wouter Blom

Directie Dura Vermeer

Gerelateerde sprekers

Maartje Brans

Directeur Innovatie Alliander

Michael de Waal

directeur vastgoedbeheer en vastgoedontwikkeling Woonstad Rotterdam

Tom van 't Hek

Gespreksleider

Wouter van den Wildenberg

Partner Fakton Energy