Grid Pattern

Hettie Politiek

Programma directeur Grootschalige Woningbouw Ministerie BZK

In haar werkzame leven is Hettie Politiek in uiteenlopende functies betrokken geweest bij diverse stedelijke vernieuwings- en gebiedsontwikkelingen. 

Momenteel is zij als programmadirecteur Grootschalige woningbouwlocaties verantwoordelijk voor de organisatie vanuit Rijkswege voor de verdere realisatie van de 17 grootschalige woningbouwlocaties in Nederland. Dat doet zij samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening en de betrokken gemeenten waarbinnen deze locaties liggen. Op deze 17 grootschalige woningbouwlocaties moet bijna de helft van de woningbouwopgave in Nederland tot 2032 gerealiseerd worden (420.000) een maatschappelijke opgave die niet zonder goede betrokkenheid van alle overheden en bouwende partijen kan.

Gerelateerde sprekers

Bas Meijs

Directeur Gebiedsontwikkeling Gemeente Utrecht

Erik Faber

Partner Fakton Development

Jos Melchers

Directeur Gebiedsontwikkeling Cluster Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Josja van der Veer

Directeur Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam

Lisette Nijs

directeur Gebiedsontwikkeling en Projecten Gemeente Den Haag

Michael Hesp

Expert Market Director Fakton

Tom Daamen

Associate Professor Urban Development Management Delft University Technology