Grid Pattern

Lisette Nijs

directeur Gebiedsontwikkeling en Projecten Gemeente Den Haag

Lisette Nijs is sinds 1 mei 2021 directeur Gebiedsontwikkeling en Projecten bij de Gemeente Den Haag. Vanuit die rol geeft zij leiding aan de uitvoering van de Haagse ruimtelijke gebiedsgerichte opgaven en projecten in het fysieke domein. Daarmee is zij op directieniveau oa verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkelingen Central Innovation District en de Binckhorst. Zij zet zich als directeur Projecten Stedelijke Ontwikkeling in om de stad Den Haag te versterken. Daarbij gaat het niet alleen om het realiseren van voldoende (betaalbare) woningen maar ook om passende voorzieningen en voldoende werk voor alle lagen van de bevolking. Als het even kan dichtbij huis en anders goed bereikbaar met de fiets, de deelauto of het openbaar vervoer. Veel plannen op het gebied van wonen en werken concentreren zich daarom in het Central Innovation District, het gebied rond de stations Den Haag Centraal, Holland Spoor en Laan van NOI. Daarnaast wordt bedrijventerrein ‘De Binckhorst’ getransformeerd in een dynamisch woon-/werkgebied.

Hiervoor heeft Lisette bijna twintig jaar lang gewerkt in diverse functies op het gebied van stedelijke ontwikkeling bij de gemeente Rotterdam. Zo was zij Projectmanager, Hoofd Projectmanagementbureau Rotterdam, Gebiedsontwikkelaar en eindigde haar carrière in Rotterdam als Hoofd Gebiedsontwikkeling waarin zij leidinggaf aan de uitvoering van de woningbouwopgave van 18.000 woningen en de VIP projecten. Lisette heeft Rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft daarna een Master City Developer afgerond aan dezelfde universiteit. Lisette woont, samen met haar echtgenoot, in Rotterdam.Bijeenkomst

Gerelateerde sprekers

Bas Meijs

Directeur Gebiedsontwikkeling Gemeente Utrecht

Erik Faber

Partner Fakton Development

Jos Melchers

Directeur Gebiedsontwikkeling Cluster Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Josja van der Veer

Directeur Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam

Michael Hesp

Expert Market Director Fakton