Grid Pattern

Pieter Paul Slikker

Wethouder Gemeente 's-Hertogenbosch

Wethouder Pieter Paul Slikker (PvdA) is wethouder Wonen, Zorg en bestuurlijke vernieuwing in ’s-Hertogenbosch. Werkte langere tijd voor de landelijke PvdA en BrabantStad. Zijn grootste uitdaging zit in het zorgen voor meer betaalbare passende woningen om daarmee de vele inwoners die wachten op een woning te helpen. Dit geldt niet alleen voor starters, maar ook voor de steeds groter wordende groep 65+’ers. Hoe zorgen we ervoor dat zij op een fijne manier oud kunnen worden? Daarom wil ’s-Hertogenbosch  komen tot een woon/zorgvisie. 120 inwoners (van jong tot oud) praten met ons mee in een burgerberaad. Met hun aanbevelingen in de hand geven we een antwoord op de vraag wat nodig is om inwoners fijn oud te laten worden en wat dat betekent voor hun huisvesting. Daarbij kijken we uitdrukkelijk niet alleen naar de mogelijkheden in nieuwbouw, maar ook naar de bestaande woningvoorraad.

Bijeenkomst

Hoe gaan we meer bouwen voor senioren?

Woensdag 14:00 - 14:45

Forum 1