Grid Pattern

Peter Boerenfijn

Directie Habion

De heer Boerenfijn (1963) is geruime tijd in verschillende functies werkzaam in de volkshuisvesting. Hij is nu directeur van de landelijk werkzame woningcorporatie Habion, gespecialiseerd in ouderenhuisvesting. Daarvoor was hij onder andere als directeur van brancheorganisatie Aedes werkzaam. De heer Boerenfijn is afgestudeerd in het lucht- en ruimterecht en heeft een postdoctorale MRE (Master of Real Estate)-opleiding voltooid. Hij is bestuurslid geweest van een middelgroot bedrijfstak-pensioenfonds en sinds 2018 voorzitter van Filmtheater Hilversum.

 

Bijeenkomst

Hoe gaan we meer bouwen voor senioren?

Woensdag 14:00 - 14:45

Forum 1