Grid Pattern

Carbon-Based Urbanism: pitch en debat

Paris Proof Plein
Donderdag 12:00 - 12:30

De bouwsector moet verduurzamen. Er is nu (terecht) veel aandacht voor de materiaal gebonden impact en biobased bouwmaterialen. Echter, er is een grotere slag te slaan op stedenbouwkundig niveau. Als we Paris Proof, biobased bouwen, maar nog steeds op lage dichtheid op uitleglocaties buiten de stad, slaan we de plank mis. Dit resulteert in veel nieuwe infrastructuur, een grote mobiliteitsvraag en toenemend autobezit bijvoorbeeld. De impact van nieuwe infrastructuur, de mobiliteitsvraag en lifestyle van gebruikers moeten meegewogen worden in gebiedsontwikkelingen. Daarom pleit CITYFÖRSTER voor Carbon-Based Urbanism: een integraal perspectief op milieu-impact zodat slimme keuzes op stedenbouwkundig niveau gemaakt worden om de uitstoot van gebouw, gebied én gebruiker te reduceren. Een holistisch perspectief op de samenhang tussen deze domeinen is cruciaal.  Samen met andere sprekers gaat CITYFÖRSTER hierover in discussie en wordt het thema vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Aan het panel nemen mee DGBC, Group A, TBI Woonlab, AM, Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Rotterdam.

 

Delen

Opslaan in agenda

06/13/2024 12:00 06/13/2024 12:30 Europe/Amsterdam Carbon-Based Urbanism: pitch en debat De bouwsector moet verduurzamen. Er is nu (terecht) veel aandacht voor de materiaal gebonden impact en biobased bouwmaterialen. Echter, er is een grotere slag te slaan op stedenbouwkundig niveau. PROVADA 2024