Grid Pattern

Anne Koning

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

Drs. ir. Anne Koning is lid van het college van Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland. Haar portefeuilles zijn Wonen, Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Sport. 

Anne Koning: “Er is een groot tekort aan goede en betaalbare woningen. De wachtlijsten zijn lang en het lukt mensen maar moeizaam om een eigen plek te vinden om te léven. Gelukkig wordt er flink gebouwd in Zuid-Holland. Zo’n 17.000 woningen per jaar. Maar er is meer nodig. Zowel binnenstedelijk als daarbuiten. Ik zet mij graag in om de woningbouw in Zuid-Holland te versnellen. Natuurlijk niet alleen, maar samen met onder andere gemeenten, woningcorporaties en bouwers. Samen zorgen we voor een thuis voor iedereen. Bouw mee!”