Grid Pattern

Rondetafelgesprek woningmarkt

Vastgoedmarkt
Dinsdag 12:00 - 12:45 10-09

Brengt de Regiewet de woningbouw op stoom?

Dit naar aanleiding van de onderzoeksresultaten uit de Vastgoedmonitor. Het wetsvoorstel Versterking regie op de Volkshuisvesting moet onder meer zorgen voor kortere ambtelijke procedures die de woningbouw moeten versnellen. Ook wordt het gemakkelijker kleinschalige woningbouw te plegen aan de randen van kleine steden en dorpen, het zogenoemde ‘straatje erbij’. Daarnaast kan het Rijk bouwlocaties aanwijzen en de ontwikkeling ervan desnoods doordrukken als gemeenten en/of provincies er niet uitkomen. Tot slot verkort de wet NIMBY-procedures bij de Raad van State tot maximaal een half jaar. Op deze manier wil minister De Jonge voorkomen dat klagende omwonenden woningbouw in hun directe omgeving tot in de eeuwigheid juridisch kunnen frustreren.

Allemaal ogenschijnlijk goede voornemens waar de markt op zit te wachten. Maar kritiek is er ook. De nadruk op realisatie van sociale- en middenhuur wordt door de markt als ‘rigide’ ervaren, zo blijkt uit de Vastgoedmonitor. Dat er meer betaalbare woningen moeten komen, staat ook voor de markt buiten kijf. Maar marktpartijen zien meer in prefab, lagere grondprijzen en de realisatie van kleinere woningen om de kosten te drukken.

Tegelijk geeft 58 procent van de respondenten aan weinig fiducie te hebben in de Regiewet. Een meerderheid denkt dus dat de Regiewet niet of nauwelijks zal bijdragen aan de woningbouwopgave. Is dit niet te negatief gedacht? Wat moet er dan wel gebeuren? Gaat het wensenlijstje verder dan alleen geld? Welke rol voorzien ze voor het Rijk? Financiële hulp vindt iedereen prima, maar mag daar dan ook directe invloed vanuit Den Haag tegenover staan? En als we het van de positieve kant bekijken: is het niet goed dat de Regiewet eindelijk de problemen adresseert waar bouwers en ontwikkelaars al jaren mee kampen? Zou de wet weleens heel succesvol kunnen uitpakken?

Olv Sander van der Ploeg, woningmarktredacteur Vastgoedmarkt
- Maarten de Gruyter, Directeur Boelens de Gruyter
- Marieke Mentink,
Directeur Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed
- Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence, Capital Value

 

Delen

Opslaan in agenda

06/11/2024 12:00 06/11/2024 12:45 Europe/Amsterdam Rondetafelgesprek woningmarkt Brengt de Regiewet de woningbouw op stoom?

Dit naar aanleiding van de onderzoeksresultaten uit de Vastgoedmonitor. Het wetsvoorstel Versterking regie op de Volkshuisvesting moet onder meer zorgen voor kortere ambtelijke procedures die de woningbouw moeten versnellen.
PROVADA 2024, 10-09