» Home » Standhouders » On-line profiel » Gemeente Delft
bedrijfsprofiel

Gemeente Delft


Delft, voorbereid op de toekomst

Ongekende toekomstmogelijkheden voor Delft: wie denkt en bouwt mee?
Delft, stad met een rijke historie en een uitgesproken karakter. Waar mensen met plezier wonen, werken, studeren en samenleven. Met een grote aantrekkingskracht op bezoekers, nieuwe inwoners en nieuwe bedrijven, want Delft blijft boeien en groeien.

Gemeente Delft heeft de ambitie haar uitdagende toekomstperspectief ten volle te benutten. Door nieuwe ruimte te creëren en bestaande ruimte te herontwikkelen. Door haar bereikbaarheid te optimaliseren. En door de stad energieneutraal te maken. Met als uitgangspunt het welzijn van álle Delftenaren. Dat doet de gemeente niet alleen. We vragen bewoners actief te participeren en ontwikkelpartners dagen we uit mee te denken en mee te bouwen.

Voorbereid op de toekomst
De regio heeft een stevige verstedelijkingsopgave. Gemeente Delft gelooft in samenwerking met regiopartners voor een sterkere regio. Delft werkt samen met omliggende gemeenten, Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH).

We leiden de groei van Delft in goede banen, om de stad sterk, gezond en aantrekkelijk te houden. We zijn zuinig op schaarse ruimte en we gaan voor kwaliteit. De Delftse Woonvisie is voor ons de koers die bepaalt welke woningen er moeten worden toegevoegd. We willen meer differentiatie van de woningvoorraad in de wijken realiseren. Het uitgangspunt is: de goede woning op de juiste plek. In combinatie met extra banen en met voorzieningen, slimme mobiliteitsoplossingen en groen zorgen we ervoor dat we een goede balans in leefbaarheid behouden.

Op de Provada presenteren we onze visie die onze ambities goed weergeeft en uitnodigend is naar wie in Delft wil investeren. Tegelijkertijd leggen we de verbinding met onderwerpen, zoals circulaire economie, energietransitie, mobiliteit en sterke wijken.

Investeren in Delft loont
Met marktpartijen samen wil Gemeente Delft tot goede (publiek-private) businesscases komen, want investeren in Delft moet ook voor ontwikkelpartners lonen. Delft reserveert hiervoor de komende 10 jaar een bedrag van € 75 miljoen in het Fonds Delft 2040. Dit fonds wordt, binnen geldende wet- en regelgeving, ingezet om het onrendabele deel van investeringen te financieren. Marktinitiatieven die passen binnen de opgaven kunnen een beroep doen op dit fonds.

Meebouwen aan een nieuwe toekomst van Delft?
De gemeente Delft nodigt marktpartijen uit om samen de ambities van de stad Delft waar te maken en de transformatieopgaven voor wonen, werken en voorzieningen aan te pakken.
Denkt en bouwt u met ons mee?

Meer informatie?
Voor vragen kunt u kunt contact opnemen met Henk Twisk, programmamanager Gebiedsontwikkeling van de gemeente Delft, via gebiedsontwikkeling@delft.nl

U kunt ons vinden in Hal 12 Stand 27

Gemeente Delft
Stationsplein 1
2611 BV Delft
Email »
Website »

Take a Seat

Activiteiten

 

Activiteiten i.s.m.