Grid Pattern

Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Van ambitie naar realisatie: met Syntrus Achmea uw Stadspartner.

Voor het realiseren van een toekomstbestendige stad en samenleving, is verbinding en samenwerking essentieel.

Over Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Syntrus Achmea Real Estate & Finance vindt dat vermogensbeheer moet bijdragen aan een duurzame toekomst. Daarom kiezen wij voor investeringen met financieel én maatschappelijk rendement. Voor onze institutionele klanten (en hun klanten) werken we aan een gezonde financiële basis en een aantrekkelijke leefomgeving. Voor nu en later.

Alles wat wij doen, is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Wij hebben vijf doelen geselecteerd die van toepassing zijn op onze dienstverlening. Daarmee dragen we bij aan veilige, gezonde leefomgevingen, aan duurzame en betaalbare energie, inclusieve gemeenschappen en een verantwoorde (circulaire) productie. Als Stadspartner zetten wij op al deze terreinen in op een intensieve samenwerking om onze ambities te realiseren. Wij geloven dat synergie leidt tot de beste resultaten.

Wij zijn trots dat we ook doen wat we zeggen. We zetten volop in op nieuwe energiezuinige woningen; we verduurzamen bestaande portefeuilles, adviseren huurders over energiebesparing en we lopen voorop in het aanreiken van elektrische vormen van mobiliteit (auto’s en fietsen). Met het transformeren van kantoren naar woningen dragen we bij aan een lagere CO²-uitstoot. In onze relaties met overheden maken we ons sterk voor een koppeling van het woning-, energie-, en mobiliteitsvraagstuk. 

Syntrus Achmea Real Estate & Finance is een 100 procent dochter van Achmea B.V. en onderdeel van Achmea Groep. Wij beleggen voor onze opdrachtgevers in:

Meer weten over onze dienstverlening? Ga naar: www.syntrus.nl

Graag tot ziens op PROVADA 2021!