Grid Pattern

Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Stand 12-22

Uitdagende tijden vragen om vernieuwing: met Syntrus Achmea uw Stadspartner.

De afgelopen twee jaar is meer dan duidelijk geworden dat er voor veel maatschappelijke vraagstukken concrete én innovatieve antwoorden nodig zijn. Denk aan het nijpende woningtekort, de betaalbaarheid van woningen, het gebrek aan geschikte woningen voor ouderen, de leefbaarheid in steden, de CO2-reductie en andere uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.
Als Stadspartner willen wij de oplossingen voor deze vraagstukken SAMEN met onze partners bedenken én realiseren. Tijdens PROVADA 2022 zoeken wij dan ook de verbinding met ontwikkelaars, bouwers, gemeenten, corporaties, zorginstellingen en andere partners om samen te werken aan toekomstbestendig vastgoed. Zien wij u op onze stand? Wij gaan graag met u in gesprek.


Wensboom actie
Syntrus Achmea zet zich in voor een duurzame toekomst. Bij het realiseren van een klimaatbestendige omgeving speelt GROEN een belangrijke rol. Groen verbetert niet alleen het milieu, het heeft ook een (aangetoond) positief effect op de gezondheid van mensen. Nu, straks en later.

Samen met Buitenfonds, de steunstichting van Staatsbosbeheer, introduceren wij de actie 'Doneer een boom voor Achmea bossen'. Achmea, het moederbedrijf van Syntrus Achmea, steunt Buitenfonds met projecten om de natuur in de buurt te beschermen en te verbeteren. Zo is Achmea afgelopen winter gestart met de aanleg van het eerste Achmea bos. De bomen en struiken die hier geplant worden beginnen klein, maar in de komende 50 jaar zal in dit bos circa 200 ton CO2 vastgelegd worden door de bomen en struiken. Uiteindelijk zullen steeds minder bomen overblijven die kunnen doorgroeien tot er uiteindelijk (over 200 jaar) nog zo’n 20 eiken en/of beuken over zullen zijn die ieder meer dan 20 ton CO2 bevatten.

Tijdens PROVADA 2022 kunt u een bijdrage leveren aan de aanleg van meer Achmea bossen. Hoe? 
Vul een wenskaart in en hang deze in de wensboom op onze stand. Voor elke wenskaart, doneert Syntrus Achmea een boom aan het volgende Achmea bos. Hoe meer kaartjes, hoe meer bomen wij doneren. Doet u mee?

-----

Over Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Syntrus Achmea vindt dat vermogensbeheer moet bijdragen aan een duurzame toekomst. Daarom kiezen wij voor investeringen met financieel én maatschappelijk rendement. Voor onze institutionele klanten (en hun klanten) werken we aan een gezonde financiële basis en een aantrekkelijke leefomgeving. Voor nu en later.

Alles wat wij doen, is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Wij hebben vijf doelen geselecteerd die van toepassing zijn op onze dienstverlening. Daarmee dragen we bij aan veilige, gezonde leefomgevingen, aan duurzame en betaalbare energie, inclusieve gemeenschappen en een verantwoorde (circulaire) productie. Als Stadspartner zetten wij op al deze terreinen in op een intensieve samenwerking om onze ambities te realiseren. Wij geloven dat synergie leidt tot de beste resultaten.

Wij zijn trots dat we ook doen wat we zeggen. We zetten volop in op nieuwe energiezuinige woningen; we verduurzamen bestaande portefeuilles, adviseren huurders over energiebesparing en we lopen voorop in het aanreiken van elektrische vormen van mobiliteit (auto’s en fietsen). Met het transformeren van kantoren naar woningen dragen we bij aan een lagere CO²-uitstoot. In onze relaties met overheden maken we ons sterk voor een koppeling van het woning-, energie-, en mobiliteitsvraagstuk. 

Syntrus Achmea Real Estate & Finance is een 100 procent dochter van Achmea B.V. en onderdeel van Achmea Groep. Wij beleggen voor onze opdrachtgevers in:

Meer weten over onze dienstverlening? Ga naar: www.syntrus.nl

U vindt ons in hal 12, stand 22.

Graag tot ziens op PROVADA 2022!