Grid Pattern

Framework Climate Adaptive Buildings: een methodiek om fysieke klimaatrisico’s voor een vastgoedportefeuille inzichtelijk te maken

Altera Vastgoed BV
Dinsdag 11:45 - 12:00 12-42

Hoe maak je de fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau inzichtelijk? Hoe groot is bij een specifiek gebouw de kans op hittestress, op verzakking bij droogte, op wateroverlast of zelfs overstroming? Lastige vragen die nogal eens verschillend worden beantwoord. Het rapporteren over klimaatrisico’s van bestaand vastgoed is steeds vaker gemeengoed, onder andere vanwege de EU Taxonomie. Stilzitten is voor gebouweigenaren, woningcorporaties, beleggers en overheden geen optie meer. Handelen naar geconstateerde risico’s is urgent en noodzakelijk. Maar hoe constateer je die risico’s? 

Een standaard methodiek daarvoor ontbreekt. DGBC werkt daarom in een brede alliantie van financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs en overheden aan een ‘framework for climate adaptive buildings’ waarin een eenduidige methodiek komt te staan voor het vaststellen van fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau. 

De methodiek is opgebouwd uit drie delen: 

Deel 1: de omgevingsscore 

Deel 2: de gebouwscore 

Deel 3: de gebieds- & gebouwmaatregelen (deze zal in Q2 2024 verschijnen) 

De presentatie zal ingaan op de methodiek, die open source is: wat is het en wat kunnen we ermee?

speakers

Niels van Wonderen

Head of Asset Management Residential Altera

Delen

Opslaan in agenda

06/11/2024 11:45 06/11/2024 12:00 Europe/Amsterdam Framework Climate Adaptive Buildings: een methodiek om fysieke klimaatrisico’s voor een vastgoedportefeuille inzichtelijk te maken Hoe maak je de fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau inzichtelijk? Hoe groot is bij een specifiek gebouw de kans op hittestress, op verzakking bij droogte, op wateroverlast of zelfs overstroming? Lastige vragen die nogal eens verschillend worden beantwoord. PROVADA 2024, 12-42