Grid Pattern

Hoe gaan we meer bouwen voor senioren?

Syntrus Achmea Real Estate finance, PROVADA BV
Woensdag 14:00 - 14:45 Forum 1

De vergrijzing vraagt om een snelle uitbreiding van het aantal passende woningen voor ouderen. Ook om daarmee de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Het belangrijkste knelpunt is vooral het gebrek aan locaties. Op regionaal niveau maken provincie, gemeenten, zorgkantoren, zorginstellingen, woningbouwcorporaties en beleggers concrete afspraken over aantallen benodigde woningen voor ouderen per gemeente. Hiermee wordt per gemeente de behoefte aan levensloopbestendige woningen in kaart gebracht.In een recente kamerbrief (dd 8 feb. 2024) is aangegeven dat de regionale woondeals, die de minister eerder had gesloten, worden verrijkt met afspraken over concrete (aangewezen) locaties.

De zorgkantoren zijn daarnaast ook met de zorginstellingen aan het kijken op welke zorglocaties nieuwbouw noodzakelijk is waarbij zowel gebouwd kan worden voor zwaardere zorg als voor levensloopbestendige woningen waar zorg mogelijk is.Twee vragen staan hierbij centraal:

  1. Welke woningtypen zijn nodig, gelet op de grote behoefte aan betaalbaarheid én duurzaamheid.
  2. Hoe kunnen de aangewezen locaties worden ontwikkeld voor de doelgroep?Denk hierbij aan slimme manieren om met bestemming om te gaan of met grondeigenaren die een ander product en hogere grondprijs voor ogen hadden.

Onder leiding van Tom van 't Hek gaan we in gesprek met het Ministerie van BZK , wethouder Wonen & Zorg, een zorgcoöperatie en vastgoedbelegger Achmea Real Estate.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

 

Luister nu mee met deze bijeenkomst > 

*Pas te beluisteren vanaf de starttijd

Location

Forum 1

Delen

Opslaan in agenda

06/12/2024 14:00 06/12/2024 14:45 Europe/Amsterdam Hoe gaan we meer bouwen voor senioren? De vergrijzing vraagt om een snelle uitbreiding van het aantal passende woningen voor ouderen. Ook om daarmee de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Het belangrijkste knelpunt is vooral het gebrek aan locaties. PROVADA 2024, Forum 1