Jaap Uijlenbroek opent PROVADA 2015

Jaap Uijlenbroek opent PROVADA 2015

Vanaf 1 juli 2014 is het Rijksvastgoedbedrijf verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 15,4 miljoen vierkante meter bvo en 78.000 hectare gronden en een waarde van 15,5 miljard euro op de staatsbalans. Het Rijksvastgoedbedrijf is een opdrachtgever voor de bouw- en vastgoedmarkt en een schakelpunt tussen overheid en markt. In 2014 heeft dr. Jaap Uijlenbroek tijdens PROVADA deelgenomen aan een bijeenkomst over herontwikkelen waarin hij de strategie van het Rijksvastgoedbedrijf heeft benadrukt: optimaliseren en creëren van meerwaarde. 

Dit jaar zal dr. Jaap Uijlenbroek op dinsdag 2 juni om 10.00 uur de elfde editie van de PROVADA openen in de centrale hal. U bent van harte uitgenodigd om deze opening bij te wonen. dr. Jaap Uijlenbroek zal het hoofdthema van PROVADA 2015 (RE) Building the Business kracht bij zetten door voorbeelden uit de praktijk aan te halen ten einde hiermee de bezoekers en standhouders van PROVADA handvaten te geven voor de drie beursdagen. 

Over dr. Jaap Uijlenbroek

directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf, Min. van BZK.

Sinds 1 januari 2014 is hij directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed.

Bent u geïnteresseerd in het laatste nieuws en informatie over PROVADA?
Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.

Gepubliceerd
11-03-2015
 

Media Partners
Vastgoedmarkt propertyNL
Overige media
Vastgoed Journaal Public space media Building business Shoping Centre News
Partners
Dutch Green Building Council