Eva Klein Schiphorst versterkt per 1 februari onze Raad van Aanbeveling

Eva Klein Schiphorst versterkt per 1 februari onze Raad van Aanbeveling

Eva Klein Schiphorst is directeur Transacties & Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid. Het RVB is als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.

De vastgoedportefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. Deze gebouwen en terreinen stelt het RVB ter beschikking voor de realisatie van de doelen van de rijksoverheid.
De medewerkers werken aan visie en beleid en zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling van vastgoed.

Klein Schiphorst was van 2008 tot 2013 directeur Vastgoed bij de Rijksgebouwendienst. Ze studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Leiden en begon haar loopbaan bij de inspectie Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën.

Bent u geïnteresseerd in het laatste nieuws en informatie over PROVADA?
Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.

Gepubliceerd
11-02-2016