» Home » Take a Seat » Omgevingsbewust opwekken van hernieuwbare energie op Rijksgronden

Omgevingsbewust opwekken van hernieuwbare energie op Rijksgronden

In het aankomende Klimaatakkoord stelt het kabinet ten doel de CO2-uitstoot te reduceren; hier is een energietransitie voor nodig. Om bij te dragen aan deze energietransitie onderzoekt het RVB of rijksgronden kunnen worden ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie; bijvoorbeeld in het kader van de Regionale Energiestrategie├źn (RES). Aan de hand van een openbare inschrijvingsprocedure geeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gronden in gebruik aan marktpartijen voor hernieuwbare energieopwekking. Hierbij is samenwerking met betrokken lokale overheden van groot belang; zij gaan immers over de ruimtelijke inpassing van het project. Het RVB ziet dat lokale overheden steeds vaker willen dat de omgeving (financieel) participeert in het project. Om hier rekening mee te kunnen houden zal dit een plaats in het openbare inschrijvingsproces moeten krijgen. Het RVB wil met gemeenten en marktpartijen in gesprek hoe dit vorm te geven. Het RVB wil aan de hand van een casus onderzoeken welke selectie- en gunningscriteria kunnen worden opgenomen in de openbare inschrijvingsprocedure en welke rolverdeling tot een doelmatig proces leidt.
(alle sessies zijn onder voorbehoud van wijzigingen)
Dinsdag
12:30 - duur: 45 minuten
Organisatie
Rijksvastgoedbedrijf
Locatie
Stand 10-25
Vrije stoelen
2
Aantal stoelen
6


+ Agenda 2020-06-16 12:30:00 Europe/Amsterdam Omgevingsbewust opwekken van hernieuwbare energie op Rijksgronden In het aankomende Klimaatakkoord stelt het kabinet ten doel de CO2-uitstoot te reduceren; hier is een energietransitie voor nodig. Om bij te dragen aan deze energietransitie onderzoekt het RVB of rijksgronden kunnen worden ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie; bijvoorbeeld in het kader van de Regionale Energiestrategie├źn (RES). Aan de hand van een openbare inschrijvingsprocedure geeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gronden in gebruik aan marktpartijen voor hernieuwbare energieopwekking. Hierbij is samenwerking met betrokken lokale overheden van groot belang; zij gaan immers over de ruimtelijke inpassing van het project. Het RVB ziet dat lokale overheden steeds vaker willen dat de omgeving (financieel) participeert in het project. Om hier rekening mee te kunnen houden zal dit een plaats in het openbare inschrijvingsproces moeten krijgen. Het RVB wil met gemeenten en marktpartijen in gesprek hoe dit vorm te geven. Het RVB wil aan de hand van een casus onderzoeken welke selectie- en gunningscriteria kunnen worden opgenomen in de openbare inschrijvingsprocedure en welke rolverdeling tot een doelmatig proces leidt. PROVADA - Stand 10-25 Rijksvastgoedbedrijf info@provada.nl