Energiedebat PROVADA 2019: #HOE DAN?

Datum & tijd
Dinsdag 4 JUNI | 10:25 - 10:25
Organisator
PROVADA i.s.m. Fakton en NUON Vattenfall
Themabijeenkomst
Locatie
Forum 1
Moderator
Wouter van den Wildenberg

In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Om dat ambitieuze doel te vervullen, wil de overheid onder meer dat de hele gebouwde omgeving volledig van duurzame energie wordt voorzien. Bij nieuwbouw weten we inmiddels goed hoe we aan genoemde doelen kunnen bijdragen. Er staan echter nog 7 miljoen bestaande woningen in Nederland die de komende 30 jaar zowel in hun warmte als elektriciteitsvoorziening onafhankelijk moeten worden van fossiele brandstoffen.

Het is echter nog maar de vraag of dat gaat lukken, gezien de uitdagingen op zowel financiën, techniek als proces. Het overschakelen van gas naar een duurzame warmtebron blijkt voor veel huiseigenaren niet te betalen. Daarnaast is niet elke woning geschikt voor duurzame alternatieven als bijvoorbeeld een warmtepomp. Ook is voor veel huiseigenaren op dit moment niet duidelijk wanneer hun wijk aan de beurt is en welke voorkeursoplossing voor hun wijk naar voren komt. Gemeenten moeten hiertoe in 2021 de Transitievisie Warmte gereed hebben. Onderweg naar die transitievisie stuiten zij op een aantal ingewikkelde hobbels rond de marktordening van warmtenetten, de samenwerking met de woningcorporaties en de wijze waarop tot concrete warmtedeals te komen.

Maar gelukkig staan de ontwikkelingen niet stil! Directievertegenwoordiging van betrokken partijen bediscussiëren met elkaar of ze de geschetste knelpunten herkennen en wat de oplossingen hiervoor zijn. Debat wordt gehouden aan de hand van de introducties en prikkelende stellingen o.l.v. Wouter van den Wildenberg, partner van Fakton

- Alle bijeenkomsten zijn onder voorbehoud van wijzigingen -

Sprekers

Wouter van den Wildenberg

Partner Fakton Consultancy

Joop Oude Lohuis

Programmadirecteur energie bij de Gemeente Utrecht

Arno van Gestel

Director Sales Heat Netherlands at NUON Vattenfall

Aris de Groot

Founder and managing director at Ecovat

Roelof Vallinga

Senior Sales Advisor Nathan Solutions

Johan Seuren

Senior adviseur Duurzame Energie bij Sweco

Alma Krug

Manager Verduurzaming Gebouwde Omgeving at Essent