Grid Pattern

Co Verdaas

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

Prof. dr. Co Verdaas studeerde planologie in Nijmegen aan de Radboud universiteit. Hij promoveerde daar op het proefschrift “plannen laten zich niet plannen”, een onderzoek naar het functioneren van het planstelsel in Nederland. Daarna is hij werkzaam geweest bij de gemeente Zwolle, woningcorporatie SWZ en de Radboud Universiteit. In 2003 kwam hij voor de PvdA in de Tweede Kamer waar hij onder andere het woord voerde over infrastructuur en ruimtelijke ordening. Hij agendeerde als Kamerlid de omgevingswet. Van april 2007 tot november 2012 was hij Gedeputeerde Ruimte, Wonen en Water in de provincie Gelderland. Daarna was hij korte tijd staatssecretaris EZ in Rutte I en verantwoordelijk voor onder andere Landbouw, Natuur en Visserij. Momenteel is Co Verdaas dijkgraaf bij waterschap Rivierenland en deeltijdhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

Bijeenkomst

Woensdag 14:00 - 14:45

De impact van corona op de gebieds- en stedelijke ontwikkeling: Studio 4

Gerelateerde sprekers

Annemarie van Doorn

Directeur DGBC

Ben van Berkel

Founder/Principal UNStudio en Founder UNSense