Wouter  Huurman  - Programmaleider circulaire economie in de gebouwde omgeving Arcadis

Wouter Huurman - Programmaleider circulaire economie in de gebouwde omgeving Arcadis

Later wil ik achterom kunnen kijken en zien dat ik de wereld een beetje mooier achter heb gelaten dan toen ik hem voor het eerst zag. Op dit moment zie ik echter vooral dat we de wereld steeds verder uitputten. Schaarste in grondstoffen en uitstoot van CO2 groeien. We kunnen dit proces keren. De wet- en regelgeving helpt, zie bijvoorbeeld de invoering van de MPG verplichting sinds 2018. Arcadis maakt grondstof voorraden inzichtelijk door BIM modellen in te voeren in ons Materialenpaspoort. Daarnaast vertalen we ‘circulair denken’ naar ‘circulair handelen’ in de uitvoering van projecten, in contracting en co-creatie. Ik wil actief en effectief bijdragen aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie: omdat het nodig is én omdat het loont