Vincent  Gruis  - Hoogleraar Housing Management aan de TU Delft

Vincent Gruis - Hoogleraar Housing Management aan de TU Delft

Vincent Gruis is werkzaam als hoogleraar Housing Management aan de TU Delft. Deze leerstoel richt zich op de wijze waarop corporaties, beleggers, ontwikkelaars, bouwers en bewoners hun woningen kunnen aanpassen aan veranderende behoeften. Vincent is gespecialiseerd in vraagstukken over corporate governance, organisatie en voorraadbeleid. Tevens is hij bestuurslid van de Vereniging Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON) en één van de initiatiefnemers van het Nationaal Onderzoeksprogramma Vastgoed (NOVA).