Peter  Steijn  - Gemeente Utrecht

Peter Steijn - Gemeente Utrecht

Peter Steijn studeerde sociologie (Bouwen & Wonen en Planning & Beleid) in Utrecht en Bouweconomie (post doctoraal) aan de Universiteit Amsterdam.

Werkte daarna in en voor middelgrote en grote steden. Achtereenvolgens: Utrecht (1978-1985); Rotterdam (1985-1997); Arnhem (1997-2000); Amsterdam (2000-2003); Zoetermeer (2003-2007); Nijmegen (2007-2013); en vanaf april 2013 weer in Utrecht.

Peter Steijn startte zijn loopbaan als volkshuisvester pur sang, verbreedde zijn werkgebied naar ruimtelijke en stedelijke ontwikkelingsopgaven en was in diverse steden (Zoetermeer, Nijmegen, Utrecht) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van stedelijke toekomstvisies in brede zin.

In Utrecht is Peter sinds 2013 als lid van de Directieraad verantwoordelijk voor integrale thema’s binnen de inhoudelijke agenda van de gemeente en de daarmee verbonden samenwerking met partners.

Deze thema’s komen samen in het profiel dat richting geeft aan de Utrechtse agenda: Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Het realiseren van een gezonde leefomgeving om daarmee onze regio gezond, veilig, economisch vitaal, bereikbaar en aantrekkelijk te houden, is één van de belangrijkste opgaven waarvoor wij nu staan.

Activiteiten op PROVADA

Sprekers op PROVADA