Marnix  Norder  - voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties

Marnix Norder - voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties

Vanuit zijn ervaring met binnenstedelijke (her)ontwikkeling en passie voor zelfbouw, richtte Marnix Norder in 2015 samen met Hans Sparreboom Steenvlinder op. Een maatschappelijke onderneming die zelfbouw mogelijk maakt op vrijgekomen locaties. Steenvlinder koopt vrijgekomen locaties (kavels en gebouwen) en neemt deze in ontwikkeling. Dit maakt het voor gemeenten mogelijk om in te spelen op de vraag naar zelfbouw, zonder de eigen organisatie hierop te hoeven aanpassen.

Om zelfbouw ook mogelijk te maken voor mensen die lastig toegang hebben tot de woningmarkt, waaronder statushouders, richtte Marnix in 2016 Stichting Fundering op. De stichting stimuleert bouwen aan een eigen toekomst en integreren in de maatschappij.

Sinds 2017 is Marnix tevens voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties. Voorheen was hij onder andere gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en wethouder van de gemeente Den Haag. Ook was hij Ambassadeur Eigenbouw en voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen.