Mark  Frequin  - directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mark Frequin - directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mark Frequin is sinds september 2015 directeur-generaal Mobiliteit (voorheen Bereikbaarheid) bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In deze rol is hij verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van wegen, verkeersveiligheid, spoor, openbaar vervoer, duurzame en gebiedsgerichte mobiliteit. Hiervoor was hij van 2012 tot 2015 directeur-generaal Wonen en Bouwen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En van 2010 tot 2012 directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie bij de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Zijn eerdere functies zijn:

Directeur-generaal Energie en Telecom bij het Ministerie van Economische Zaken (2006 = 2009), directeur-generaal Telecom en Post bij Economische Zaken (2002 – 2005) en bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2002), plv. secretaris-generaal bij het Ministerie van Justitie (2000 – 2001). Eerder was hij directeur Primair Onderwijs (1996 – 1999), directeur Bestuur en Beleid (1993 – 1996) en plv. directeur Voortgezet Onderwijs (1988 – 1992) bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Vóór deze functies heeft Mark Frequin gewerkt bij de provincie Zuid-Holland en bij een onderwijs(belangen)organisatie.

Mark Frequin is sinds 2011 voorzitter van de Vereniging voor Overheidsmanagers (VOM), debatleider/gastheer van/bij Reuring!Café’s en schrijver van de boeken ‘Met ministers op de tandem’,  ‘Ja Minister – Nee Minister’ en ‘Tegenspraak graag’.

Mark Frequin studeerde sociale/economische geografie en planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.