Marcel  Schipper  - Directeur VolkerWessels Vastgoed B.V.

Marcel Schipper - Directeur VolkerWessels Vastgoed B.V.

Marcel Schipper is statutair directeur van VolkerWessels Vastgoed B.V. Als zelfstandige, onafhankelijke en nationale onderneming binnen de Koninklijke VolkerWessels groep voelt VolkerWessels Vastgoed zich optimaal thuis in de wereld van creatie, ontwikkeling en realisatie van kwalitatief hoogwaardige leef-, woon- en werkomgevingen. 

Het ontwikkelen van nieuwe leefomgevingen, maar ook het herinrichten van bestaande gebieden, schept een grote verantwoordelijkheid. Het is onze ambitie om duurzame producten te maken voor huidige én toekomstige generaties, met respect voor het milieu. VolkerWessels Vastgoed verenigt grondige kennis en ervaring met een nuchter verstand en een natuurlijke drijfveer tot innovatie. Onze solide financiële positie stelt ons in staat hoge kwaliteitseisen te stellen aan al onze projecten. Wij werken met een team van 30 specialisten vanuit Nieuwegein en opereren landelijk:

  • VolkerWessels Vastgoed ontwerpt vanuit directe betrokkenheid bij de consument en de lokale omgeving;
  • Bouwt met vooruitziende blik en brede expertise op het gebied van energiemanagement en grondstoffenbeheer;
  • Investeert in een integere samenwerking met partners en een inspirerend werkklimaat voor medewerkers.

Marcel Schipper heeft Bedrijfseconomie gestudeerd (Erasmus Universiteit Rotterdam) en is actief in vele netwerken. Zijn passie is het mede vormgeven en realiseren van duurzame, innovatieve en realistische projecten. Zijn kennisveld en interesse zijn breed, vanuit zowel maatschappelijk als bedrijfseconomisch oogpunt. Meerwaarde creëren voor alle belanghebbenden en gericht zijn op samenwerking staan hierbij voorop. Schipper is lid van de woningbouwcommissie van de NEPROM en de Lighthouse Club Nederland.

Activiteiten op PROVADA

Sprekers op PROVADA