Joop  Oude Lohuis  - Programmadirecteur energie bij de Gemeente Utrecht

Joop Oude Lohuis - Programmadirecteur energie bij de Gemeente Utrecht

Hiervoor was hij als Directeur Strategie werkzaam bij bureau Ecofys, waarbij hij bedrijven adviseerde over kansen en bedreigingen die voortkomen uit energie- en klimaatbeleid.

Ook werkte hij bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waar hij verantwoordelijk was voor de sector Klimaat, Energie en Lucht. Hij heeft daar een belangrijke rol gespeeld in beleidsanalyses op het gebied van energie en klimaat. Oude Lohuis werkte eerder voor EnergieNed, Gasunie en het Ministerie van VROM.