Jan de Reus  - Gedeputeerde provincie Flevoland (o.a. Ruimtelijke Ordening, Wonen en mobiliteit)

Jan de Reus - Gedeputeerde provincie Flevoland (o.a. Ruimtelijke Ordening, Wonen en mobiliteit)

Na een studie bedrijfseconomie/bedrijfskunde in Rotterdam heeft hij van 1982 tot en met 2004 gewerkt bij de rijksoverheid in Den Haag bij diverse ministeries, voornamelijk in managementfuncties. Sinds 2004 tot 2018 interimmanager en consultant.

Hij is politiek actief geworden omdat hij het belangrijk vindt om naast een reguliere baan ook maatschappelijk bezig te zijn. “Men leeft niet alleen voor zichzelf maar ook om bijdrage aan de maatschappij te geven.” aldus Jan de Reus. Daarbij koos hij voor het openbaar bestuur net zoals hij in zijn werkzame leven een bijdrage probeert te leveren aan een beter functionerende overheid.

Sinds 1977 is hij lid van de VVD. Vanaf eind jaren 80 tot 2002 actief binnen VVD Rotterdam, waaronder tussen 1991 en 2002 lid, tvs fractievoorzitter, in een Stadsdeelraad. Tussen maart 2011 lid van Provinciale Staten tevens fractievoorzitter. 

Vanaf mei 2018 Gedeputeerde met o.a. in portefeuille Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Infrastructuur, Water, Lelystad Airport. Vanuit die portefeuille binnen de MRA lid van platforms Ruimte & Mobiliteit en tvs een van de bestuurlijk opdrachtgevers Wonen. Ook is hij lid de programmaraad “Samen bouwen aan bereikbaarheid”.

Daarnaast is hij nog voorzitter van een RvT van een thuiszorgorganisatie.