Hilde  Blank  - Directeur AM Concepts

Hilde Blank - Directeur AM Concepts

Hilde Blank is vanaf 1 januari 2017 directeur van AM Concepts en heeft de rol van rijksbouwmeester van AM. In deze hoedanigheid geeft zij leiding aan een team van inhouse stedenbouwkundigen, architecten en landschapsarchitecten.

Hilde Blank heeft zich de afgelopen drie jaren toegelegd op de vijf AM-thema’s waarbij het thema de inclusieve stad haar grootste passie heeft. In deze rol heeft zij de prijsvraag AM I included? geïnitieerd in samenwerking met Architectuur Lokaal. Deze prijsvraag was een open oproep aan ontwerpende disciplines om te komen tot vernieuwende ideeën over de inclusieve stad. De inzichten uit de 50 inzendingen zijn gebundeld en worden gepubliceerd tijdens de PROVADA op de woensdag op de stand van AM.