Gertjan van der Baan  - CEO Vesteda

Gertjan van der Baan - CEO Vesteda

Gertjan van der Baan is sinds januari 2014 CEO van Vesteda. Vesteda belegt het pensioengeld en de verzekeringspremies die institutionele beleggers aan Vesteda hebben toevertrouwd in duurzame Nederlandse huurwoningen voor middeninkomens. Vesteda heeft in totaal circa €7,5 miljard belegd in woningen. De verhuurportefeuille omvat circa 28.000 woningen.

Als CEO is Van der Baan verantwoordelijk voor de portefeuillestrategie, acquisities, HR Management, investor relations en duurzaamheid.

Daarnaast is Van der Baan vice voorzitter en voorzitter van de werkgroep woningen van het bestuur van de IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland).

Voordat hij bij Vesteda kwam, was Van der Baan bestuursvoorzitter van de Nederlandse woningbelegger Nationaal Grondbezit, dat deel uitmaakt van de in Rotterdam gevestigde Van Herk Groep, waar hij vanaf 2009 ook CEO was. Voordat hij bij Van Herk Groep kwam, was Van der Baan bijna negen jaar werkzaam bij Kempen & Co in corporate finance.