Elfi de Wit PDEng  - Afdelingshoofd Gebiedsadvies Sweco

Elfi de Wit PDEng - Afdelingshoofd Gebiedsadvies Sweco

ir. Elfi de Wit PDEng is sinds mei 2017 afdelingshoofd Gebiedsadvies bij Sweco. Na afronding van haar studie Stedenbouwkunde en de postdoctorale opleiding Architectural Design Management Systems aan de Technisch Universiteit Eindhoven werkte Elfi onder andere bij Royal HaskoningDHV en Provincie Gelderland. De afgelopen jaren vervulde zij verschillende leidinggevende functies bij Rabobank Nederland. Daarnaast heeft ze diverse prijzen gewonnen, onder andere voor de Gelderse prijsvraag.

Als afdelingshoofd faciliteert Elfi acht teamsSweco Gebiedsadvies maakt samen met onze klanten toekomstgerichte, ruimtelijke plannen (voor de samenleving en steden van de toekomst) en helpt deze plannen te realiseren met respect voor de omgeving en binnen de kaders van de omgevingswet. Onze afdeling bestaat uit sterke planologen, ontwerpers, projectmanagers, omgevingsmanagers, juridisch adviseurs, gebiedseconomen, ecologen en procesmanagers.

 

De adviseurs van Gebiedsadvies maken het mogelijk om met u de vraagstukken van vandaag én morgen te verkennen, te vertalen naar ontwerpen en plannen én ze te realiseren. Wij zijn als afdeling, samen met onze Sweco collega’s, in staat om circulaire gebiedsontwikkeling, ruimtelijke adaptatie, biodiversiteit, de gezonde stad en energietransitie niet alleen te benoemen, maar ook te vertalen naar concrete uitvoeringsprogramma’s.

Daarbij vindt Elfi het belangrijk om een goede (ondernemende) sfeer neer te zetten, kijk we samen naar ontwikkelingen in de samenleving en zetten we de mens centraal in onze projecten. Naast rol bij Sweco zet in voor de regionale prijsvraag Eo Wijers (dagelijks bestuur) en studenten op de Technische Universiteit Eindhoven.