Drs. Raymond  Knops  - Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Drs. Raymond Knops - Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Raymond Knops (1971) heeft in de periode 1995-2000 diverse officiersfuncties vervuld bij het ministerie van Defensie/Koninklijke Luchtmacht. Van 1999 tot en met 2005 was hij wethouder en loco-burgemeester in de gemeente Horst.

In de periode oktober 2004 tot februari 2005 werd Raymond Knops naar Irak uitgezonden als policy advisor in de militaire staf van de Nederlandse battlegroup-commander SFIR 5.

Vanaf 2005 was Knops, met enkele korte onderbrekingen, lid van de Tweede Kamer. Hij was daar onder meer lid van de vaste Kamercommissies van Buitenlandse Zaken, Financiën, Europese Zaken, Defensie, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. Op 26 oktober 2017 is hij benoemd tot staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte III. Als staatssecretaris is hij belast met Koninkrijksrelaties, digitale overheid, rijksvastgoed, regeldruk en grensoverschrijdende samenwerking.