Co  Politiek  - Managing Integrator van Careinvest Group

Co Politiek - Managing Integrator van Careinvest Group

Co Politiek (1964) combineert, vanuit een integrale visie, de werelden van beleggen, zorgvastgoed, zorg, verzekeren, zorginnovatie en big data en dicht daarmee de “gap” tussen, onder andere, de belegger en de zorg. Zijn roots liggen in de zorg waar hij heeft gewerkt bij een zorgverzekeraar (12 jaar), een management consultancy bureau (6 jaar) en als  zelfstandig ondernemer (12 jaar) bij diverse grote (zorg)verzekeraars, zorgorganisaties en gemeenten in diverse managementopdrachten. In 2012 is hij gestart met het stimuleren van zorginnovatie, zie www.zorginnovatieboek.nl, waarin tientallen zorgbestuurders, innovatoren en wetenschappers met elkaar hebben samengewerkt. In 2014 is hij gestart met de inzet van big data in de zorg waardoor partijen met behulp van uitgebreide en gedetailleerde marktanalyses steeds betere keuzes kunnen maken m.b.t. tot de zorg en het vastgoed. In de periode van 2015 tot 2017 heeft hij (o.a. als voorzitter Investment Committee) ervaring opgebouwd met het opzetten van een Alternative Investment Fund in de zorg.

De opleidingsachtergrond van Co is Bedrijfskundige Informatica (HEAO Utrecht) , Bestuurlijke Informatiekunde (TIAS) en een Master of Information Management (Washington University).

Met de Careinvest Group (vanaf 2017) en haar gelieerde businesspartners is het doel de zorgvastgoedmarkt te versnellen. Dat is geen sinecure. Los van de toenemende zorgvraag zal de markt ook snel gaan veranderen door nieuwe wetgeving, nieuwe formules maar ook als gevolg van de toenemende schaarste aan zorgprofessionals. Anticiperen op risico’s en innovatie wordt essentieel om het vereiste rendement te kunnen blijven realiseren. Careinvest voorziet in integrale kennis, kunde, structuren, oplossingen en netwerk om zowel te kunnen innoveren als de vastgoed- als zorgexploitatierisico’s te reduceren cq weg te nemen, zie www.careinvestgroup.com.