Annemieke  Bambach  - Initiatiefnemer en directeur Het Gastenhuis

Annemieke Bambach - Initiatiefnemer en directeur Het Gastenhuis

Annemieke Bambach vormt samen met Clasien Schakenraad de directie van het Gastenhuis. Een specifieke zorgformule voor mensen met dementie welke uitgezet wordt door heel Nederland. Al meer dan tien jaar heeft Annemieke ervaring in het opzetten van kleinschalige wooninitiatieven. Zij zag dat er behoefte was aan deze woonvoorzieningen in buurten en wijken waar persoonlijke begeleiding voorop staat. Annemieke is daarnaast lid van de raad van toezicht van Lunet Zorg en heeft binnen de zorg industrie een succesvolle trackrecord op vele gebieden. Door haar expertise en persoonlijke ervaring te combineren kan zij de benodigde vernieuwingsslag maken; professionele zorg met behoud van persoonlijke eigenheid voor mensen met dementie.