Dagthema's

Dagthema's

DAGTHEMA'S PROVADAOm standhouders en bezoekers van PROVADA te inspireren benoemt PROVADA steevast drie dagthema's. Zo wordt het programma voor bezoekers overzichtelijk. PROVADA maakt in samenwerking met haar standhouders het programma. De visie en ideeën van standhouders geven het programma inhoud en verdieping.
 

DINSDAG 30 MEI


SOCIAL STRUCTURES


 

Als we online werken en winkelen, wat is dan nog de functie van de stad? Kan vastgoed een virtuele samenleving versterken, of is de digitale toekomst juist een bedreiging? Nieuwe sociale relaties (social structures) vragen om nieuwe structuren, kijk maar naar onze worsteling met game changers. Gebiedsontwikkeling beoogt hierop antwoorden te formuleren.

 

TOM VAN 'T HEK GEEFT UITLEG OVER SOCIAL STRUCTURES

WOENSDAG 31 MEI


PARTNERSHIP


De complexiteit van moderne vastgoedopgaven vereist nieuwe allianties tussen overheden en bedrijven. Maar ook tussen markt en consument, tussen vastgoed en andere branches. Potentiële partners melden zich met concepten voor mobiliteit en energie. Welke partijen kwalificeren zich, welke bedrijfsmodellen zijn future proof?


TOM VAN 'T HEK GEEFT UITLEG OVER PARTNERSHIP

 

DONDERDAG 1 JUNI


SMART SOLUTIONS


Het vastgoed raakt steeds meer doordrongen van smart solutions. Binnen alle disciplines en segmenten zorgen technologische ontwikkelingen voor nieuwe technieken en nieuwe concepten. Die innovatie komt vaak uit onverdachte hoek, van start-ups of andere branches. Het is dus zaak om bij de les te blijven, kennis van andere sectoren is van cruciaal belang. 


TOM VAN 'T HEK GEEFT UITLEG OVER SMART SOLUTIONS